Utenriks og forsvar

Verdens utfordringer og konflikter mellom land løses best gjennom internasjonalt samarbeid og dialog.

 

Vi vil:

  • Føre en aktiv europapolitikk og bidra til mer debatt om felleseuropeiske spørsmål i Norge
  • Bidra til felleseuropeiske løsninger for migrasjon, i tråd med Flyktningkonvensjonen og retten til fri bevegelse i Schengenområdet
  • Ha som forutsetning for norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner at de er i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat
  • Arbeide for forutsigbar, langsiktig finansiering av Forsvaret, samtidig som det nordiske forsvarssamarbeidet styrkes
  • Opprettholde norsk medlemskap i NATO
  • At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til bistand og internasjonal solidaritet, samt innføre en klimaprosent hvor én prosent av nasjonalinntekten overføres årlig fra Statens Pensjonsfond Utland til klimatiltak i utviklingsland

 

Aktiv Europapolitikk

Et tett og forpliktende europeisk samarbeid er avgjørende for å løse store utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, migrasjon og flyktningkriser, terrorisme, økonomisk ulikhet og kapitalflukt til skatteparadiser. De Grønne vil føre en aktiv europapolitikk og utvikle vårt samarbeid med EU. EU har bidratt positivt til fred og samarbeid i Europa etter andre verdenskrig, og har vært den fremste foregangsregionen for klimapolitikk i verden.

 

En human flyktningspolitikk

De Grønne vil stå opp for flyktningretten. Vi ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter og den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem.

 

Et sterkt og folkelig forankret forsvar

De Grønne vil ha et forsvar som skal skal verne om vår selvstendighet, vårt demokrati og vår frihet. De Grønne ser på ikkevoldelig motstand og dialog som egnede verktøy til å dempe og løse konflikter når de oppstår. Dersom dialog og diplomati ikke fører frem, anerkjenner De Grønne at også militær maktbruk kan være nødvendig. Beslutninger om bruk av militærmakt må imidlertid kombineres med forpliktende planer for humanitær hjelp, gjenoppbygging og fredsbygging, og sikrer grunnleggende menneskerettigheter.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle