Uakseptable kutt i bistandsbudsjettet

30. oktober 2015

Regjeringen foreslår å håndtere den tilspissede asyl- og flyktningsituasjonen gjennom overføringer fra bistandsbudsjettet. De Grønne aksepterer ikke at Norges svar på flyktningkrisen er å kutte i de beste og mest effektive verktøyene vi har for å hindre at mennesker må legge på flukt.

– Regjeringens svar er ikke gode nok og har hverken flertall på Stortinget eller i befolkningen. Nå må Stortinget finne sammen om løsninger et samlet politisk Norge kan stille seg bak, sier Rasmus Hansson, nasjonal talsperson og Stortingsrepresentant for De Grønne.

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til hvordan man skal finansiere asyl- og flyktningsituasjonen i 2016.  Forslaget innebærer blant annet en omdisponering av 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet – et kutt i bistandsmidlene på over 10%.

Bistands- og klimakutt

– Regjeringens forslag innebærer at arbeidet for å hjelpe mennesker i akutt nød vil gå utover vår innsats for å hindre at mennesker havner i nød. Dette aksepterer hverken Miljøpartiet De Grønne eller Stortingets flertall, sier Hansson.

De Grønne er dessuten bekymret over det foreslåtte kuttet i regnskogsatsingen:

– Å kutte i den historisk vellykkede regnskogsatsingen nå er skadelig og helt unødvendig. Dette er et tiltak som både gir en umiddelbar og målbar effekt for verdens klima og som ivaretar regnskogens unike biologiske mangfold. Dette er et svært dårlig signal å sende til klimatoppmøtet i Paris senere i år.

– Utviklingsland kommer til Paris med et ønske om å gjøre noe med klimaendringene, og har utfordret rike land på å vise ansvar. Med dette kuttet abdiserer Norge fra sin lederrolle som brobygger mellom rike og fattige land, sier Hansson.

Ekstraordinær situasjon 

Det internasjonale samfunnet står nå overfor en vanskelig og ekstraordinær situasjon. De Grønne tar utgangspunkt i at denne situasjonen vil vare over tid, og at måten vi håndterer dette på vil ha store konsekvenser for norsk politikk i årene som kommer.

– Norge har en lang og sterk humanitær tradisjon, og dette er ikke tiden for å forlate denne tradisjonen. Vårt svar må ha en tydelig forankring i solidaritet. Vi må ta vår del av ansvaret og stå parat til å hjelpe våre medmennesker, sier Hansson.

De Grønne understreker behovet for å gå gjennom mottaks- og bosettingsapparatet med sikte på å øke kapasiteten tilstrekkelig. Vi ser allerede nå at det blir nødvendig å finne nye løsninger for å bosette nok mennesker, og har løftet ideen om at bosetting blir en ordinær oppgave for kommunen.

Et bredt forlik

De Grønne mener vi nå står overfor en så stor og alvorlig endring av forutsetningene for norsk politikk at dette kan og må løses gjennom et bredt forlik på Stortinget.

– Vi har lange tradisjoner i Norge for at denne typen store og gjennomgripende saker løses gjennom forlik. I årene som kommer vil et samlet politisk Norge måtte forvalte de grepene vi tar nå. Det kommer til å være viktig at disse grepene har støtte fra hele samfunnet. De Grønne er klare til å samtale om løsninger, avslutter Rasmus Hansson.