Integreringsmeldingen: – Tvang er ikke løsningen

11. mai 2016

Regjeringens integreringsmelding har kreative lyspunkter, men er grovt underfinansiert og basert på tvang mener De Grønne.

– Hvor mange flyktninger Norge kan ta i mot er avhengig av hvordan dette gjøres. Vi vil ikke lykkes med integreringen så lenge ansvarlig statsråd tror det viktigste for integreringen er å hindre at flere flyktninger kommer til Norge, sier  nyvalgt nasjonal talskvinne, Une Aina Bastholm.

Bastholm mener det er bra med egne integreringsmottak for de 500 personene det passer for og er plass til, men at regjeringen har et ansvar for at alle flyktninger får bidra etter evne, også de mindre ressurssterke.

– Det er tragisk at regjeringen kutter i penger som skal sikre trygge og aktive asylmottak. Integreringsarbeidet må begynne fra dag én, ikke etter lang ventetid. Det er utrolig at Listhaug ikke innser dette, sier Bastholm.

Hun mener de flinke kommunene jobber tett med nærmiljø og næringsliv, gir individuell språkopplæring og yrkespraksis basert på tillit og tydelige forventinger, ikke tvang.

– Om hele systemet er basert på tvang og strenge krav, kan vi ende opp med å diskriminere analfabeter, traumatiserte og syke på en måte som vil være skammelig for Norge, sier Bastholm.

Undergraver egne tiltak

De Grønne har valgt å stå utenfor asylforliket fordi regjeringen tidligere har foreslått flere innstrammingstiltak som vil gjøre det vanskeligere å være flyktning i et av verdens rikeste, tryggeste og best organiserte land. Slik undergraver hun sin egne integrering mener Bastholm.

– Det hjelper lite at regjeringen øker de øremerkede midlene til kommunene, når de f.eks. forlenger ventetiden på mottak for flyktninger før de kommer til kommunen. Det er tragisk at Listhaugs egen tiltakspakke for integrering undergraves av hennes egen asylpolitikk, sier Bastholm

Les mer: Derfor inngår vi ikke i Asylforliket.