Ti viktige saker vi vil jobbe for på Stortinget

Vi er her for å stanse klima- og naturkrisa, med politikk som er bra for mennesker og miljø. Det finnes mange grunner til å bli medlem i MDG. Her har vi samlet ti av dem vi oftest hører folk trekke frem:

1. Klimahandling på rekordtid

FNs klimapanel er krystallklare: Klimakrisa er her nå. Hvis vi skal leve et godt liv i framtida, uten å måtte bekymre oss for stadig mer ekstremvær, så må vi ta grep i dag.  Derfor må vi være sta og kompromissløse på vegne av barna og verdens fattigste. Planen er å  snu norsk klimapolitikk på rekordtid.

Noe av det viktigste vi i Norge kan gjøre nå, er å følge FNs generalsekretærs oppfordring om å slutte å lete etter olje og gass. Vi er det eneste partiet som er tydelige: For å få vår støtte må Norges neste regjering, som et minimum, slutte å lete etter ny olje og gass. Slik skal vi presse gjennom et nødvendig skifte fra fossil til fremtidens rene energiproduksjon. De som sier MDG har satt seg på gangen, har enten selv gitt opp klimakampen eller får det til å høres sånn ut.

 

2. Billigst å leve miljøvennlig

Vi må gjøre det lettere og billigere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense. Derfor vil vi kutte billettprisene på båter, buss, trikk, bane og tog med 20 prosent, fjerne avgiftene på reparasjon og gjenbruk, legge til rette for flere dele- og utleieordninger, fjerne avgifter på frukt og grønt, fjerne avgiftene på elsykler og forsterke din rett til å reklamere på ting som går i stykker på grunn av dårlig holdbarhet. 

 

3. En framtid alle kan glede seg til

Vi har en plan for titusenvis av nye grønne jobber. Samtidig må vi også ta vare på og reparere naturen, skrote motorveier, verne fjorder og bygge ut jernbane, kollektivtransport og sykkelveier. Vi skal gjøre gater og nabolag trygge så det blir en fryd å gå og sykle, og innen 2023 må vi få på plass sammenhengende ladenett for elbil i hele landet.

 

4. Vi skal ta Norge fra klimasinke til internasjonalt forbilde

Landet vårt har alle muligheter til å bli en internasjonal ledestjerne i klimapolitikken. For noen må gå foran og vise hvordan man gjennom strukturelle endringer i samfunnet kan utgjøre en stor forskjell for framtiden til barna våre. For klimaets skyld skal vi redusere norske klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2035. Vi skal samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken, og ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. 

MDGs solidaritet stopper ikke ved landegrensene. Derfor setter vi av store summer til klimatiltak i utviklingsland, og vi vil at Norge skal ta imot langt flere flyktninger enn i dag.

 

5. Lett å reise miljøvennlig

I tillegg til å kutte priser, må vi også forsterke kollektivtilbudet. Vi vil ha flere avganger på buss og bane, nattog-tilbud til Europa, mye raskere tog mellom byene, vi vil bygge Nord-Norgebanen og generelt ha en moderne og rask jernbane du kan stole på. Og du, sykkelsatsingen vår er det ingen partier som er i nærheten av.

 

6. Samfunnsutvikling på lag med naturen

Vi tar Naturpanelet og vitenskapen på alvor. Vi krever derfor en grunnleggende endring av norsk naturforvaltning. Norge må slutte å bygge ned natur, og i stedet reparere ødelagt natur. Vi må ha et sterkere nasjonalt vern av byparker, strandsonen, matjorda og villmarka. På sikt så må opp mot halvparten av verdens gjenværende natur vernes, gjennom store og sammenkoblede områder. 

Vi jobber for et samfunn der solidaritet også omfatter dyr og natur. Vi vil derfor grunnlovsfeste dyrs egenverdi, Innføre obligatorisk ID-merking av alle arter familiedyr, med hund og katt som førsteprioritet, og opprette en dyrepolitienhet i alle landets politidistrikter. 

 

7. Vi vil bekjempe økende forskjeller

Avstanden mellom fattig og rik har blitt større under dagens regjering. Vi vil bekjempe økende forskjeller over skatteseddelen. Med vår politikk vil de med lave inntekter komme best ut, mens , mens de som tjener mest må bidra med mer.

 

8. Vi skal styrke det psykisk helsetilbudet på alle nivåer

I dag er det psykiske helsevernet underdimensjonert med lange ventelister. Vi vil ruste det opp over hele linjen. Både med flere psykologer og med et mye bedre lavterskeltilbud. Du skal slippe å vente månedsvis på å få hjelp.

Utfordringer med rus skal ikke møtes med stigma og straff, men med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Vi går inn for avkriminalisering av rusbruk og besittelse av mindre brukerdoser i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling. Dette vil spare både brukere og samfunnet for store belastninger.

 

9. Et godt samfunn for alle 

Et godt samfunn er et samfunn der alle har like rettigheter og muligheter uansett kjønn, minoritetsbakgrunn, legning eller fysiske forutsetninger. Vi skal være aktive antirasister, som jobber for å fjerne stigmatisering og diskriminering i hele samfunnet. Vi skal innføre en tredje juridisk kjønnskategori, forby homoterapi og styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk helt fra barnehagen av. 

 

10. En trygg og god oppvekst 

Alle barn og foreldre skal få en god start på familielivet, gjennom god oppfølging i alle ledd, fra fødsel til barnehage og skolegang. Vi vil også kjempe mot at barn vokser opp i fattigdom, blant annet ved å øke barnetillegget for uføre og enslige forsørgere. Du kan også stole på at vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre skoleveiene trygge, lufta renere og frigjøre mer areal til lek og utfoldelse.

Det finnes selvfølgelig flere gode grunner til å gi en stemme til oss. Vil du fordype deg mer kan du gå videre til temasidene våre.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle