Tale til landsstyret, 1. april 2022

Her kan du se og lese partileder Une Bastholms tale til landsstyret i MDG.

Gode landsstyre! 

Forrige gang jeg holdt en sånn innledning som dette til landsstyret var den 20. februar, noen dager før Russland invaderte Ukraina. Jeg husker vi vurderte å ta inn en del om den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina, men vi lot være. Innerst inne trodde vi ikke at det ville bryte en fullskala krig i Europa, eller var det mest et håp?

Åtte dager senere møttes vi i landsstyret igjen. Da vedtok vi, etter en lang, vanskelig og veldig god debatt, å støtte regjeringens beslutning om å sende norske panservern-våpen til Ukraina for å støtte dem i forsvaret mot Putin. Dagen før hadde også Tyskland snudd 75 års utenriks- og forsvarspolitikk på hodet, ved å trappe forsvarsbudsjettet og sende våpen. 

Så raskt endres verden. Så raskt kan tryggheten rives vekk under føttene til folk. At ti millioner ukrainere nå er på flukt er nesten ikke til å fatte. 

Invasjonen av Ukraina, den forferdelige humanitære situasjonen OG ringvirkningene av krigen med forsterket energikrise og matkrise har minnet oss på noe som vi visste, og som vi i MDG har mast om lenge: Norge er tett sammenvevd med landene rundt oss. Det er samarbeid, deling av ressurser og felles handlekraft som må være mantraet for dette tiåret.

Et land som Norge må bidra med sterkere sanksjoner mot russiske selskaper, slik Zeneskyj ba Stortinget om denne uka, og vi kan også hjelpe til mer enn mange andre land - både med penger, husrom og energi.

Til pengene først.
MDG har vært tydelig på at vi ønsker at Norge bidrar kraftig med humanitær bistand. 

Regjeringen har lagt mer penger på bordet i dag til både bistand og mottak av flyktninger, det er bra. Men den dårlige nyheten er at noen av pengene skal tas fra annen bistand. Det kommer vi i MDG til å jobbe imot. Behovet ellers i verden har ikke blitt mindre.

Vi er et rikt land, og som oljeeksportør tjener vi nå mye ekstra fra salg av olje og gass - inntekter som vi ikke visste at vi skulle få, og som kommer i tillegg til det regjeringen har budsjettert for. 

Det betyr at noen betaler mer for oljen og gassen enn før. Mange av dem er forbrukere i Europa, som sliter med like høye strømpriser og matpriser som oss, bare attpåtil i land som har klart seg dårligere økonomisk og sosialt etter to år med pandemi.

Vi har foreslått at de økte oljeinntektene skal gå til de som rammes av den, ikke til å gjøre et allerede stort oljefond enda større. 

Det kan gjøres ved å sette av de ekstra inntektene i et solidaritetsfond, et Marshall-fond for Ukraina. Til og med om en bare setter av en andel av de økte inntektene, så vil det være mange titalls milliarder mer enn det andre land kan stille opp med.

Pengene kan brukes til humanitær bistand i Ukraina, og til gjenoppbygging av landet når krigen er over, slik også Zelenskyi ba om i sin tale til det norske Stortinget denne uken. 

I tillegg bør fondet bidra til å stagge noen av ringvirkningene av krigen, som høye matpriser. Både Verdens matvareprogram og land som Etiopia og Sør-Sudan er helt avhengige av hveten fra Ukraina og Russland. Matmangel vil igjen kunne skape stor sosial uro og rekruttering til anti-demokratiske, voldelige grupper.

Det andre Norge kan bidra stort med, er husrom og beskyttelse til mennesker på flukt. Norske kommuner er nå allerede i gang med å ta imot ukrainske familier, og flere vil komme. Støre er tydelig på at Norge skal bidra kraftig her. Det er jeg glad for. 

Også MDG-politikere i hele landet har gjort en en formidabel innsats for at sine kommuner skal tilby beskyttelse og god integrering. Flere av våre politikere har også vært tydelige stemmer i den offentlige debatten, blant annet byråd Katrine i Bergen og vår nye sosialpolitiske talsperson Hildegunn i Kristiansand. 

Så var det energi, og her kan Norge bidra enormt som energinasjon. Dette skal jeg bruke litt mer tid på, fordi klimakrisen, naturkrisen og matkrisen verden nå står i, henger også sammen med fossil avhengighet og mangel på energi i verden.

Olje og gass er en viktig del av Putins maktbase. Som energinasjon har Norge en sentral rolle i å gjøre Europa uavhengig av Putins olje og gass. Derfor mener også MDG at Norge skal være en stabil leverandør av gass den nærmeste tiden. Ja, vi er også positive til å utvinne mer gass enn vi ellers ville gjort nå på kort sikt. Dette er det unison enighet om i Stortinget.

Det som det derimot ikke er enighet om, er at Norge også skal bli en viktig og stabil leverandør av fornybar energi, noe en skulle tro var enklere å ta stilling til. 

Støres regjering med Senterpartiet vil gjerne eksportere fossil energi, mens de aktivt velger å gå for at de kraften fra de få havvindprosjektene som nå planlegges IKKE skal kobles til Europa, men kun føres med kabel inn til Norge. 

Å mene at Norge skal være stabil leverandør av gass, men ikke av fornybar energi og bygge kraftkabler for å utveksle strøm, de er vanskelig å forstå. 

La det være tydelig: Ukraina og energikrisen er ingen grunn til å lete etter mer olje og gass, slik flere partier hevder. Det tar mange år fra en gjør et funn til utvinning er i gang. Tvert imot er den en marsjordre for å satse på fornybar energi, utveksle kraften med Europa, og bruke energien smartere.

Særlig når vi ser at EU har satt seg ekstremt ambisiøse fornybarmål etter at Putin gikk til krig mot Ukraina. Europa ønsker å bli energiuavhengig - ikke avhengig av Norge som en ny gassleverandør. 

I Tyskland har regjeringen, som De grønne er en del av gått inn for å  lovfeste at all kraft i landet skal være fornybar innen 2035.

Dette understreker hvorfor det er viktig at Norge er med å jobbe for et felles energisystem med Europa som gir sikkerhet og løser klimakrisen.  Uansett hvilke scenario en lener seg på, er det ikke mulig å komme til netto nullutslipp uten mer fornybar energi i verden.

Min oppfordring til Støre er derfor: Han bør sporenstreks reise til Brussel og ta initiativ til en energiavtale med EU som forplikter oss til å øke utvekslingen av fornybar energi mellom Norge og EU. Han bør jekke opp ambisjonene for utbygging av havvind kraftig, fra 1,5 GW til 20 GW. Og ikke minst bør han legge bort de usolidariske og klimafiendtlig planene om at strømmen fra våre havvindmøller kun skal sendes til Norge. 

På sikt vil fornybar energi, ikke våpen, være det viktigste forutsetningen for fred i Europa. 

MDG vil ha mer energisparing

Men LS, den kjappeste måten å få ned behovet for å russisk gass på, er å spare på strømmen. 

Derfor har EU lansert storstilte planer for energisparing i europeiske hjem. Siden det norske energisystemet er koblet til det europeiske kraftsystemet, kan vi også bidra ved vår strømsparing. Derfor har MDG nylig fremmet forslag om en rekke tiltak på Stortinget for å gjøre det lettere og billigere for folk å spare på strømmen. 

På få år kan vi spare strøm tilsvarende kraften fra alle landets 1200 vindmøller, om vi får til en folkedugnad nå for energisparing, og blir flinkere til å bytte vinduer, etterisolere og tenke energisparing når vi bygger nytt og pusser opp byggene våre.

Det geniale med energisparing er at det både kutter strømregningen til folk, skåner naturen for inngrep til kraftutbygging, og reduserer behovet for å bygge ut strømnettet. En vinn-vinn-vinn!  

Hvis vi i tillegg får en skikkelig satsing på lokal energiproduksjon, som solceller på takene - så blir gevinsten enda større. Da kan folk produsere sin egen strøm, og selge den strømmen de ikke bruker, til naboen.

Men hvis vi skal få til dette, trengs det et skikkelig nasjonalt løft. Dagens ordninger er alt for dårlig - folk kjenner ikke til dem, og kravene er vanskelige å forstå. Og ikke minst -  det krever at du legger mye penger på bordet selv, noe som gjør energisparetiltak urealistisk for mange. Det på tross av at det å investere i lavere strømregning er ekstra viktig for dem med trang økonomi.

MDG har derfor foreslått å staten faktisk kan dekke inntil halvparten av kostnaden for energitiltakene. Det er mye! Vi tredobler støtten til energisparing, med blant annet gratis energirådgivning, og gir mulighet til lån gjennom Husbanken til å dekke resten. 

Vi vil også at flere typer tiltak får støtte, for eksempel skifte av vinduer, og vi utvider  ordningene til alle som bor i borettslag, sameier eller i en leiebolig.

Målet vår er at alle skal få mulighet til å gjøre sparetiltak i hjemmet sitt - uavhengig av størrelsen på lommeboken. 

Energisparing er bra for klima, for lommeboken og for norsk natur, fordi det gjør at vi sparer dyre, naturspisende utvidelser av kraftnettet.

Det siste er også grunnen til at MDG mot at vi elektrifisere norske oljeplattformer med kraft fra land. Det er dårlig bruk av kraften og vil øke presset på norsk natur. Vi må heller pålegge oljeselskapene å kutte sine utslipp på plattformene med havvind og karbonfangst. Slik kan de plattformene som er bestemt at skal bygges ut, produsere med minst mulig utslipp og også bidra til utvikling av fornybar teknologi og industri. 

Norge må heve klimamålet sitt

Gode landsstyre! 

På mandag kommer FNs klimapanel med den tredje delrapporten som er jobbet med de siste årene. Det er varslet, ikke overraskende, at den har et alvorlig budskap. Verden er nemlig ekstremt langt unna å kutte det man lovte i Paris-avtalen. 

De ti prosent rikeste husholdningene i verdens står for mellom 35 og 45 prosent av utslippene i verden, på grunn av et høyt forbruk. På den andre siden står den fattigste halvparten bare bak rundt 15 prosent. Det forteller litt om urettferdigheten i verden, og det ansvaret et rikt land som Norge har.

Men denne rapporten skal også gi håp! For nå kommer klimapanelet med tiltakene som verden kan gripe til for å få ned utslippene.

Men for å få noe gjort med det hastverket vi har, trenger vi handling og visjonære ledere som klarer å prioritere pengene til klima, og ønsker å bevege folk til klimahandling og motiverer til endring.

Tempoet må opp i klimapolitikken. Og det er faktisk bare en måte å skru opp tempoet på, og det er å få opp farta! 

Rapporten kommer til å fortelle oss at de politiske løftene om utslippskutt som verdens land ga på klimatoppmøtet i Glasgow i høst, er ikke gode nok. Det regjeringen burde gjøre nå, er innføre kraftigere tiltak som får ned ressursforbruket vårt, og kutter klimagassutslippene raskt innen olje, transport og industri.

Men det regjeringen også burde gjøre, er å svare på FNs bønn ved å øke ambisjonene i klimapolitikken. 

Og derfor kommer MDG til å levere inn et forslag i Stortinget der vi foreslår at Norge nå øker sitt klimamål. 

MDG mener vår rettferdige andel av klimakuttene i verden, er et kutt på 80 prosent innen 2030. 

Etter en pandemi som har satt de fleste økonomier tilbake, og midt i en energikrise, en matvarekrise og en krig i Europa, så er det ingen andre land som har bedre forutsetninger for å kutte sine utslipp enn Norge. Vi er ett av de rikeste landene i verden, med et velfungerende demokrati, og oljeinntekter. 

For at verden skal kunne halvere utslippene sine innen 2030, må rike land som Norge kutte MER enn halvparten. Vi kan ikke forvente det samme av fattige land med langt lavere utslipp. Det er også et helt sentralt krav fra utviklingslandene. 

I tillegg jobber vi for å foreslå tre andre grep for at Stortinget skal få bedre klimastyring:

  • For det første at regjeringen forplikter seg ved å melde inn det norske klimamålet til FN, for det har de enda ikke gjort. 
  • For det andre må det norske klimamålet bli juridisk bindende for regjeringen ved at det legges inn i klimaloven. 
  • For det tredje må Stortinget slå fast en gang for alle at klimakuttene i Norge skal tas uten kjøp av kvoter i utlandet.  

En rettferdig klimapolitikk

Gode landsstyre,

Jeg er enig med politikere som er opptatt av at det er viktig å få med seg folk på den brede klimaomstillingen vi skal gjennom. Men jeg er dypt uenig i at vi gjør det best ved å senke ambisjonene i klimapolitikken. 

Dessverre er det ikke rettferdig klimapolitikk å sette ned bompenger i byene for alle, fjerne miljøavgifter, eller sette en makspris på strøm. For de som tjener mest på dette er de som har mest fra før. Det er de som har det høyeste forbruket, og som kjører oftest gjennom bomringene rundt byene våre. Fordi de har råd til det. 

Likevel er det jo slik at hver krone betyr mer når en har lite, og da er alle typer avgifter en belastning.

Rettferdig klimapolitikk for meg, handler derfor om å gjøre det mulig også for dem med trang økonomi å kutte sine utslipp, og velge miljøvennlig i hverdagen. Det er viktig! 

Men her har klimapolitikken gått i stå i Norge! I dag er det vanlig for norske politikere å ville bruke mye penger på klimatiltak rettet mot dem som har mest, noe som kan være bra når det får ned utslipp og ressursforbruk, men man kniper så veldig igjen på pengesekken når det skal gavne de av oss som har minst. 

Et eksempel er at staten i dag bruker milliarder av kroner hvert år på lavere elbilavgifter, noe MDG er for, mens det virker helt uaktuelt å senke billettprisen på kollektivtransport, selv om vi vet at mange med dårlig råd i Norge er helt avhengige av bussen. 

Eller at det er veldig vanlig å ville fjerne miljøavgifter, men fortsatt ikke interesse i Stortinget for en klimabelønning, som ville virket omfordelende sosialt og sælig gagne barnefamilier.

Vi trenger rett og slett en klimapolitikk som tør å prioritere og bla opp for det brede lag av befolkningen OG særlig til de av oss med en trang økonomi.  

Jeg har allerede nevnt våre forslag for energisparing.

I tillegg vil MDG kutte kollektivprisene, og vi foreslår nå å redusere dem med 50% i hele Norge frem til sommeren, fordi vi ser høye priser på bensin. Det betyr at mange i tettbygde strøk vil nyte godt av å reise kollektivt. 

Spesielt for eldre, unge og de med dårligst råd, og som ikke eier egen bil, vil lavere kollektivpriser være viktig. Pengene vil vi hente fra reduserte investeringer i firefelts motorveier og med økt skatt på høye inntekter. 

Men det er ikke alle steder det er mulig å ta bussen - jeg kan liksom høre stemmene til et samlet kor fra de andre partiene i bakhodet her nå. Vi vet også det :) 

Elbil må bli et alternativ i hele landet, også for de som ikke har råd til å bytte ut bensinbilen sin. Derfor må vi bygge flere ladestasjoner, gjøre det billigere å kjøpe brukt elbil og innføre en ordning der folk med lav inntekt kan lease elbil. 

MDG vil ha et nasjonalt vern av matjord

Gode landsstyre!

Vi ser de store sammenhengene. Mellom klimaendringer og naturkrise, mellom energikrise, matkrise og sosial urett og sosial uro.

Jeg vil påstå at det er vi som er beredskapspartiet. Ikke fordi vi er best på alle typer beredskapspolitikk, men fordi langsiktighet, generasjonssolidaritet og forebygging av kriser er selve kjernen i prosjektet vårt. 

Denne uka har vi vært i Nationen og krevd nasjonalt vern av matjorda. Men Jonas Gahr Støre og Sandra Borch sier nei. De sier de liker at matjorda brukes til jordbruk, men de vil ikke plassere ansvaret tydeligere for å stanse utbyggerne. 

Derfor fremmer vi forslag i Stortinget i neste uke om at staten, ikke kommunene skal ta dette ansvaret. Da må Sps stortingsrepresentanter velge mellom matsikkerhet og framtiden til den norske bonden, eller lommeboka til utbyggere og grunneiere.

Samtidig som vi jobber for matjorda på Stortinget er vi til stede over hele landet og tar kampen jorde for jorde. Jeg vet vi står i en tøff fight i Surnadal akkurat nå. I Asker, Lillestrøm, Bodø, Trondheim, Vestby og mange andre steder er det vi som er tydeligst i denne saken. Det er et lagarbeid jeg er stolt av!

Kampen for matjorda, for energisparing og for et robust energisystem som gjør Europa uavhengig av fossil energi har vært sentral for oss lenge. Krigen i Ukraina illustrerer hvorfor klok miljø, ressurs og klimapolitikk også er klok sikkerhetspolitikk. 

  • Nå trengs matjorda MDGs lokalpolitikere har reddet, til å produsere mat til en verden i krise. 
  • Nå trengs MDGs politikk for desentralisert, lokalbasert jordbruk.
  • Nå er levende fjorder og sterke, sunne fiskebestander viktigere enn en forurensende importbasert oppdrettsnæring. 
  • Nå trengs energien vi sparer på en smartere transportpolitikk og på solceller og på energisparing i offentlige bygg til å gjøre EU uavhengig av russisk gass. 
  • Og nå trengs MDGs politikk for å dele energi med Europa.
  • Nå trengs bybanen til Bergen MDG som vil gjøre hele transportsystemet i Norges nest største by mer klimavennlig og energismart. 
  • Nå trengs en kraftigere klimapolitikk i alle kommuner, som vi jobber for. Karbonfangsten Oslo MDG nettopp fikk finansiert på Klemetsrud vil kutte utslipp - tilsvarende 200.000 biler. Gratulerer! 

LS, der de andre partiene i stor grad er etablert for å løse kortsiktige, materielle, økonomiske behov for ulike enkeltgrupper, er vi etablert for å verne om avgjørende betingelser for trygge liv for alle, og en intakt klode.

Folkevalgtsamlingen forrige helg var en helt nydelig påminnelse om hvor mange og hvor gode vi er. Nå gleder jeg meg til en helg sammen med dere med gode diskusjoner om hvordan vi skal lede partiet videre sammen.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle