Dette kan barna våre leve av uten olja

Ungene våre er fremtiden. Men det er vi voksne som avgjør hvordan den fremtiden ser ut. Og når barna våre protesterer på norsk oljepolitikk, bør vi lytte!

Mange påstår at det kommer til å gå dårlig med Norge om vi skrur igjen oljekrana. Det er kanskje best å bare pumpe på, så barna våre kan fortsette å leve i rikdom? 

Spør du oss, er det motsatt: Hvis vi fortsetter å lage klimakrise, arver barna våre en klode med utrygg mattilgang, usikker økonomi, stigende hav, mer konflikt og flere naturkatastrofer.

I tillegg er oljealderen uansett på hell. Arbeidsplasser og velstand sikres best ved å omstille Norge nå, ikke når vi allerede har havnet bakpå. Det er få land som er så godt rustet som Norge til å bli store på grønn industri. 

Her er noe av det ungene våre kan leve av i framtiden:

Fornybar energi

Vi har et stort potensial for å satse på teknologi som erstatter olje og gass. Eksempler er havvind, biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi - ting som kommer hele verden til gode, og som dagens oljeansatte er perfekt kvalifisert til å jobbe med!

Det er også mulig å ruste opp eksisterende vannkraftverk for å lage mer energi, og bygge vindkraft på land der det ikke truer urørt natur eller urfolks rettigheter. 

Havet vårt

Norge har seks ganger mer hav enn land, og det må vi ta godt vare på! Vi har noen av verdens mest bærekraftige bestander av villfisk.

Vi vil at fisken skal foredles her hjemme i større grad enn nå, samt gi mer av fiskekvota til lokale kystfiskere. Da får vi også flere arbeidsplasser tilbake langs kysten.

Vi mener oppdrettsnæringen kan bli bærekraftig, men da må de først løse problemene med lus, rømming, forurensning og dyrevelferd. Vi vil derfor ha en overgang til lukkede anlegg. Tang- og taredyrking kan også bli en stor næring.

Skogen vår 

Norges landareal består av 38 % skog, og har en lang og stolt historie som skognasjon. I det grønne skiftet blir skogen bare viktigere, og vi ønsker en bærekraftig og enda mer lønnsom skogsdrift. Det innebærer å bearbeide mer tømmer her i Norge, og å bruke mer av det i offentlige bygg.

Vi kan utvikle nye måter å bruke produkter fra skogen på, blant annet kan sukkeret i trevirket brukes i fór til fisk og husdyr! All satsing på skog forutsetter at vi tar hensyn til det biologiske mangfoldet der.

Ressursene vi allerede har

Fremover må verden utnytte naturressursene bedre, og gjenbruke ting i stedet for å kaste. Å reparere ødelagte produkter er miljøvennlig og kan skape mange arbeidsplasser.

Søppel er ikke lenger søppel, men råvarer som kan brukes på mange nye og spennende måter. Her kan vi jobbe både med teknologiutvikling og produksjon.

Ved å dele, gjenvinne og gjenbruke mer, kan vi ta ut færre nye råvarer fra naturen. Spesielt viktig er det å gjenvinne metallene vi allerede har gravd opp før vi åpner nye miljøfiendtlige gruver.

Det som i dag ses på som forskjellige sektorer, som jordbruk, havbruk, skogbruk og avfall, kan bli en del av en sammenvevd og mangfoldig bioøkonomi basert på fornybare, biologiske råvarer ‒ en sirkulær økonomi. 

Her er andre spørsmål vi har svart på:

Hvordan kan dere gjøre hverdagen med barn lettere?

Hva mener dere om skole og barnehage?

Har dere prøvd å ta bussen med tre barn og fem handleposer?

Er det lett å være en miljøvennlig forelder?

 

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle