Stortingsgruppa

(Fra venstre: Janne Stene, Knut Falk Quigstad, Ida De Rosa, Rasmus Hansson, Kristin Viko Rasmussen, Dag Tore Seierstad)

 

Høsten 2013 ble Miljøpartiet De Grønne for første gang valgt inn på Stortinget. I denne perioden har vi én stortingsrepresentant fra Oslo, Rasmus Hansson. 1. vara er Une Aina Bastholm og 2. vara er Knut Falk Qvigstad.

De Grønne er representert i Energi- og miljøkomiteen (EMK), Kontroll- og konstitusjonskomiteen (KKK), samt den utvidede Utenriks- og forsvarskomiteen (Duufk).