Bidra som frivillig til De Grønnes valgkamp?

Har du lyst til å bidra til at Miljøpartiet De Grønne vinner lokalvalget? Vi søker honorerte teamledere og frivillige til noen nøkkelfunksjoner som er tilknyttet hovedkontoret vårt, stortingsgruppa, Oslo eller Viken MDG fra nå og i perioden fram til valget 9. september. Vi har bruk for frivillige som enten kan bruke mye av tiden sin i en periode, eller som kan bruke litt av tiden sin over lengre tid fram til valget 9. september.

Vi har kontorer i Oslo, Drammen og Moss - men det er ikke nødvendig å måtte befinne seg fysisk på kontoret for å kunne bidra. Bruk dette skjemaet for å registrere deg.

 

Har du erfaring med et av følgende områder og har mulighet til å bidra frivillig i valgkampen er vi interessert i å komme i kontakt med deg:

 • Journalistisk erfaring (innsalg, medieovervåking, medieanalyse, utarbeidelse av snakkepunkter)
 • Sosiale medier - oppfølging av kommentarfelt, twitring, innholdsproduksjon
 • Digital annonsering, markedsføring og fundraising
 • Filmproduksjon (filming, Premiere og/eller After Effects)
 • Tekstarbeid (Skrive leserinnlegg, nyhetsbrev, kronikker og markedsføringstekster)
 • Foto
 • Design og grafisk utforming
 • Programmering og databaser
 • Politisk rådgivning, research og analyse
 • Førstelinjetjeneste på telefon og e-post
 • “Trivselsansvarlige” som bidrar til et godt miljø og utfører enkle praktiske oppgaver
 • Planlegging og gjennomføring av aksjoner og større arrangementer

I tillegg søker vi noen teamledere som har som ansvar å følge opp andre frivillige. Disse kan vi tilby et honorar på 10.000 kroner. Det gjelder:

 

Teamleder - digital respons

Ledere for respons-team av fire frivillige som overvåker og modererer kommentarfelt på sosiale medier, svarer på henvendelser fra velgere og bemanner vår Twitter-konto. Rullerende vaktordning på dag-, kveldstid og i helger.

 

Teamleder - bakkevalgkamp

Oslo MDG søker en teamleder for bakkevalgkampen, med ansvar for planlegging og bistand til gjennomføring av utadrettede aktiviteter i Oslos valgkamp. Denne honoreres med 10. 000 kroner. Ønsket erfaring: Organisering av frivillige og/eller gjennomføring av markedsføringsaktiviteter

 

Er du interessert? Fyll ut dette skjemaet innen 15. mai 2019. Spørsmål kan rettes til partisekretær Lars Viko Gaupset på lars.gaupset@mdg.no.

Vi trenger deg