Miljøpartiet De Grønne søker valgkampsjef i Vestland

Vil du være med på å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det bedre for mennesker og miljø?

Vi søker en selvstendig person som kan støtte Stortingskandidater og sette frivillige i sving til en 50-100% stilling som valgkampsjef for Miljøpartiet De Grønne Vestland. Stillingen løper til 1.november 2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted etter avtale med den riktige kandidaten, hjemmekontor er mulig.

 

Som valgkampsjef vil du ha ansvar for bakkevalgkamp, gjennomføring av vedtatte strategier, internt miljøarbeid og koordinering med andre partiledd. Kjerneoppgaver er å gi støtte til våre Stortingskandidater og legge til rette for at partiets støttespillere sammen med våre tillitsvalgte mobiliserer og engasjerer velgere fram mot Stortingsvalget 2021. Du vil være med i et lite, men ambisiøst team i partiets nasjonale sekretariat som hver dag jobber fra ulike deler av landet for å gjøre Norge grønnere ved at MDG får en stor, grønn gruppe inn på Stortinget!

 

Arbeidsoppgaver:

  • Øverste ledelse for bakkevalgkamp og mobilisering av frivillige i regionen. Skal sikre at all kommunikasjon og aktivitet rettet mot frivillige er faglig fundert.
  • Profilering av partiet og våre toppkandidater gjennom utarbeidelse av trykket materiell, film, bilder og annen grafikk.
  • Inngår i operativ valgkampledelse sammen med toppkandidatene i Hordaland og Sogn og Fjordane, skal sørge for fremdrift gjennom både praktisk tilrettelegging og strategisk prioritering.
  • Legger fram forslag til eventuelle budsjettrevideringer underveis i valgkampen.
  • Bistå Stortingskandidater i deres mediearbeid og tilrettelegge for velgermøter
  • Dag-til-dag arbeidsleder for eventuelle andre ansatte og frikjøpte i valgkampsekretariatet.

 

Arbeidsoppgavene vil medføre behov for noe reising i regionen, samt kvelds- og helgearbeid.

 

Stillingen krever høy grad av selvstendighet og stor grad av forståelse for det å arbeide i en desentralisert organisasjon.

 

Du bør:

  • Ha erfaring fra frivillighet og politisk arbeid.
  • Kunne organisere og trene frivillige.
  • Være oppfinnsom og initiativrik.
  • Tenke helhetlig og langsiktig

 

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

 

Søknadsfrist: 22. oktober.

Tiltredelse: etter avtale, januar 2021 er ønskelig

 

Lønn fastsettes etter arbeidserfaring, innenfor et lønnsspenn på kr. 477 000 - 523 000 for 100% stilling. Stillingen er ansett å være en særlig ledende stilling.

 

Søknad med CV sendes til stilling@mdg.no. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf. 922 89 403 eller e-post ragnhild@mdg.no.

 

Du kan også kontakte tillitsvalgt Hans Joar Høiby-Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe for De Grønne. Han kan nås på tlf. 478 58 873 eller på e-post hans.joar@mdg.no.

Vi trenger deg