Miljøpartiet De Grønne søker valgkamprådgiver(e) i nord

Vil du være med på å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det bedre for mennesker og miljø?

Vi søker en selvstendig person som kan støtte Stortingskandidater og sette frivillige i sving til en 50-100% stilling som valgkamprådgiver for Miljøpartiet De Grønne. Stillingen løper til 1.november 2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted etter avtale med den riktige kandidaten, kontorlokaler er for tiden tilgjengelige i Tromsø og vil kunne etableres i Nordland. Hjemmekontor er mulig etter avtale.

 

Som valgkamprådgiver vil du være dedikert kontaktperson for ett eller flere fylkeslag i Nord-Norge. Kjerneoppgaver er å gi støtte til våre Stortingskandidater og legge til rette for at partiets støttespillere sammen med våre tillitsvalgte mobiliserer og engasjerer velgere fram mot Stortingsvalget 2021. Du vil være med i et lite, men ambisiøst team i partiets nasjonale sekretariat som hver dag jobber fra ulike deler av landet for å gjøre Norge grønnere ved at MDG styrker sin partiorganisasjon.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Profilering av partiet gjennom utarbeidelse av trykket materiell, film, bilder og annen grafikk
  • Bistå frivillige og lokallag i å gjennomføre aktiviteter rettet mot velgere og profilere Stortingskandidaten lokalt
  • Bistå styret i deres valgkamparbeid, både med praktisk tilrettelegging og strategisk prioritering
  • Bistå Stortingskandidater i deres mediearbeid og tilrettelegge for velgermøter

Arbeidsoppgavene vil medføre behov for noe reising i regionen, samt kvelds- og helgearbeid.

Stillingen krever høy grad av selvstendighet og stor grad av forståelse for det å arbeide i en desentralisert organisasjon.

 

Du bør:

  • Ha erfaring fra frivillighet og politisk arbeid.
  • Kunne organisere og trene frivillige.
  • Være oppfinnsom og initiativrik.

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

 

Søknadsfrist: 1.oktober.

Tiltredelse: så raskt som mulig

 

Årlig lønn ved ansettelse er pr dags dato kr. 470 000 for 100% stilling, med justering i mai hvert år.

 

Antall stillinger som besettes og hvilke fylkeslag som vil være tilknyttet stillingen avhenger av ekstern finansiering.

 

Søknad med CV sendes til stilling@mdg.no. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf. 922 89 403 eller e-post ragnhild@mdg.no.

 

Du kan også kontakte tillitsvalgt Hans Joar Høiby-Hansen hvis du lurer på hvordan det er å jobbe for De Grønne. Han kan nås på tlf. 478 58 873 eller på e-post hans.joar@mdg.no.

 

 

Vi trenger deg