Miljøpartiet De Grønne søker organisasjonsrådgiver i nord

Vil du være med på å styrke en bevegelse som skal endre Norge til det bedre for mennesker og miljø?

Vi søker en selvstendig person som kan sette frivillige i sving til en opptil 100% stilling som organisasjonsrådgiver for Miljøpartiet De Grønne. Arbeidssted er Tromsø.

 

Som organisasjonsrådgiver vil du være dedikert kontaktperson for ett eller flere fylkeslag i Nord-Norge. Kjerneoppgaver er å gi støtte til våre mange folkevalgte og legge til rette for at partiets støttespillere sammen med våre tillitsvalgte mobiliserer og engasjerer velgere fram mot Stortingsvalget 2021. Du vil være med i et lite, men ambisiøst team som hver dag jobber fra ulike deler av landet for å gjøre Norge grønnere ved at MDG styrker sin partiorganisasjon.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Organisatorisk støtte til lokallag, fylkeslag og folkevalgte i sin region
  • Organisering av aktiviteter rettet mot velgere
  • Vedlikehold av register og databaser
  • Planlegging og organisering av større arrangementer og møter

Arbeidsoppgavene vil medføre behov for noe reising i regionen, samt kvelds- og helgearbeid.

 

Stillingen krever høy grad av selvstendighet og stor grad av forståelse for det å arbeide i en desentralisert organisasjon.

 

Du bør:

  • Ha erfaring fra frivillighet og politisk arbeid.
  • Kunne organisere og trene frivillige.
  • Være oppfinnsom og initiativrik.

 

Du må ikke være medlem av Miljøpartiet De Grønne, men må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

 

Søknadsfrist: 1. desember 2019

Tiltredelse: så raskt som mulig

Arbeidssted er for tiden Storgata 88 i Tromsø. Lønn etter avtale, avhengig av bakgrunn og tidligere arbeidserfaring.

 

Antall stillinger som besettes og hvilke fylkeslag som vil være tilknyttet stillingen avhenger av ekstern finansiering.

 

Søknad med CV sendes til stilling@mdg.no. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt organisasjonssjef Ragnhild Sjyvollen på tlf. 922 89 403 eller e-post ragnhild@mdg.no.

 

Du kan også kontakte tillitsvalgt Kristin Myrvang Gjørv hvis du lurer på hvordan det er å jobbe for De Grønne. Hun kan nås på tlf. 980 44 758 eller på e-post kristin.gjorv@mdg.no.

Vi trenger deg