Økonomirådgiver i Miljøpartiet De Grønne

07. februar 2018

Har du interesse for økonomistyring og -rapportering? Vil du jobbe deltid i teamet til Miljøpartiet De Grønne? Da er dette jobben for deg!

Vår økonomiansvarlig går ned i stillingsprosent på grunn av studiepermisjon, og i den forbindelse leter vi etter en økonomirådgiver i 50-60% stilling. Høyere stillingsprosent kan diskuteres basert på kandidatens kompetanse og behovet til organisasjonen.

Stillingen er midlertidig fra sommer 2018-2021. Økonomirådgiver inngår i driftsavdelingen og rapporterer til partisekretær (øverste leder), og vil jobbe i team med økonomi- og kontoransvarlig.

Arbeidsoppgaver:
Økonomirådgiveren vil bistå partisekretæren med økonomistyring og budsjettplanlegging. Det innebærer både utarbeidelse av budsjett, oppfølging av de med budsjettansvar og utarbeidelse av prognoser og analyser for ledelsen. Hen vil løpende rapportere om økonomien til partisekretær og utarbeide kvartalsvise økonomirapporter til Sentral- og Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne. Rådgiveren vil også ha ansvar for partiets arbeid med pengeinnsamling, med hovedfokus på valgkampen i 2019 og 2021. Rådgiveren må påregne å utføre eventuelt andre forefallende økonomirelaterte oppgaver for å avlaste økonomiansvarlig når det er nødvendig.

Avhengig av kompetanse og behov kan det være aktuelt å utføre regnskapstjenester for fylkeslag og andre partiledd i MDG.

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra økonomistyring og -rapportering
  • Erfaring med regnskapsarbeid er ønskelig, kjennskap til Tripletex er en fordel
  • Erfaring fra fundraising/inntektsgenerering er ønskelig
  • Utdanning innenfor økonomi, administrasjon eller andre relevante fagområder for stillingen. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.

Søknadsfrist: 01.03.2018

Ønsket tiltredelse: August 2018 (tidligere oppstart kan avtales)

Lønn: Lønn etter avtale.

Miljøpartiet De Grønne er bundet av tariffavtale mellom YS og Virke, og har en Negotia-klubb.

Medlemsskap i Miljøpartiet De Grønne er ikke et krav, men du må være lojal mot partiets verdigrunnlag.

Send søknad og CV til stilling@mdg.no.
Kontakt partisekretær Lars Viko Gaupset på telefon 97972086, e-post: lars.gaupset@mdg.no, eller økonomiansvarlig Lena M. Østerhus på telefon 93244290, e-post: lena@mdg.no dersom du har spørsmål til stillingen.

Du kan også kontakte klubbleder og tillitsvalgt Hans Joar Høiby Hansen, på telefon 47858873 eller e-post hans.joar@mdg.no dersom du har spørsmål om hvordan det er å jobbe i Miljøpartiet De Grønne.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny