Ståle Sørensen

1. kandidat i Drammen

Ståle Sørensen (f. 1972) er De Grønne førstekandidat i Drammen. Han er utdannet billedkunstner og livnærer seg av dette. Han bor på Åskollen, men  er oppvokst på Nøtterøy og har familiebakgrunn fra Ål. Ståle har to små barn, en hund og fem høner i hagen.

Ståle har fra 1999 til 2013 vært aktiv i Venstre og har hatt en rekke tillitsverv der. I 2011 ble han valgt inn som første vararepresentant til bystyret i Drammen. Han har sittet som De Grønnes representant der og i kontrollutvalget i Buskerud etter at han meldte overgang til De Grønne i 2013. Sørensen er lidenskapelig opptatt av byutvikling, kulturminnevern og kulturpolitikk.

Hjertesaker:

  • Bevar Marienlyst. Gå imot utbygging av blokker, beholde dagens utendørs idrettsanlegg på Marienlyst. Lage en grønn aktivitetspark rundt  et oppgradert anlegg.
  • Bevar Drammens historie. Få på plass en bindende verneplan og en byantikvar.
  • En massiv satsing på kollektivtransport og sykkelveier. Det må skapes et reelt alternative til dagens bilbaserte by -og det haster.
  • Få på plass en markagrense. Drammen har ingen bindende markagrense. Etablere en bindende markagrense i samarbeid med omkringliggende kommuner
  • Drammen kan bli solcellebyen. Igangsette landets beste stimultiordninger for etablering av solceller på private tak,
Kontakt: