De Grønne vil ha solceller på alle skoler og rådhus

10. september 2015

Det er en myte at Norge har dårlige forutsetninger for å produsere solkraft. I Sverige, Danmark og store deler av Europa vokser solenergi fram som et lønnsomt og miljøvennlig alternativ. Dette viser at det er fullt mulig å satse på sol på våre breddegrader.

Vi må prioritere å satse på solenergi. Markedet er fortsatt forsvinnende lite i Norge. I Sverige ble det i 2014 installert like mange solceller på tre uker, som totalt i Norge på hele året. Dersom Norge skal klare å kutte sine samlede klimautslipp med 60 prosent i løpet av de neste 15 årene, må fornybare løsninger i økende grad erstatte fossile.

Solcellemarkedet i Norge er i startgropa. Selv om kostnadene i dag er for høye for mesteparten av det norske markedet, vil modning av markedet bidra til reduserte kostnader. De Grønne vil få fart i utviklingen av solenergi i Norge gjennom bruk av støtteordninger.

– Prisen på solenergi faller stadig, og solcellestrøm er et godt alternativ til  store vindmølleparker eller å legge flere av våre små vassdrag i rør. Ved å installere solpaneler på tak, får vi ny fornybar energi helt uten naturinngrep eller behov fir å bygge ut nye kraftledninger. Kjøpesentre, skoler, bønder, villaeiere eller borettslag kan produsere sin egen strøm, og bli med på den store klimadugnaden, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Hilde Opoku.

Grønne arbeidsplasser

I stedet  for å gjøre det komplisert og dyrt for huseiere og næringsdrivende som vil installere solceller på takene, bør myndighetene legge til rette for det. Her har vi mye å lære av for eksempel Tyskland og Sverige

– Å videreutvikle solindustrien i Norge er også en måte å generere arbeidsplasser på i en periode hvor arbeidsplasser går tapt i olje- og gassindustrien, sier Opoku.

De Grønne vil at kommunene skal gå foran og installere solceller på skoler og rådhus i kommune-Norge. Det er rundt 3000 skolebygninger i Norge, og mange av disse egner seg til å installere solcellepaneler. Disse vil bidra til klimavennlig strømproduksjon, og åpne opp markedet for solceller for private husholdninger. I tillegg vil de kunne brukes i undervisningen om bærekraftig energibruk. Overflødig strøm vil skolene kunne selge til strømnettet.

Vi vil:

  • Innføre kommunal støtte til installasjon av solstrømanlegg for å få i gang dette markedet og installere solceller på offentlige bygg.
  • Endre støtteordningene fra Enova slik at det blir gitt 40% investeringsstøtte til både solstrømanlegg og solfangere. En slik støtte vil kunne omfatte tak på private hus, næringsbygg og kommunale bygg, og vil bidra til at solstrømmarkedet kommer i gang også i Norge.
  • Gjøre det lettere for solcelleanlegg å få elsertifikater, eller opprette en annen tilsvarende statlig støtteordning for kommunale bygg og næringslivet.