Skolen er i dag blitt overveldet av krav til målstyring, testing og rapportering som innskrenker det pedagogiske handlingsrommet, fremmer pugging og overfladisk læring og tvinger skolene i bruke mer tid på rapportering enn på å ivareta hele samfunnsoppdraget sitt.

De Grønne vil gi barn mer frihet, lek og praktisk læring og lærerne mer tid til ta vare på barna. De Grønne mener skolen er til for barna, og skal gi barna grunnleggende kompetanse, holdninger og verdier som den enkelte og samfunnet trenger og vil ha glede av. Vi vil at skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. De Grønne vil sørge for at skolens rammeverk er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever.

Vi Vil:

 • Ha leksefri skole fra 1.-4. Trinn.
 • Prioritere læringsglede og fri lek fremfor fagspesifikke kompetansemål på første trinn på barneskolen.
 • Innføre et gratis skolemåltid for alle elevene i grunnskolen. Maten skal være sunn og bærekraftig og inkludere vegetarretter.
 • Gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag Ikke utvide skoledagen utover dagens timetall og si nei til obligatorisk heldagsskole, for å sikre barns fritid.
 • Sikre god tilgang på uteområder og alternative læringsarenaer, og ressurser til å bruke disse i undervisningen.
 • Støtte prøveprosjekter med skolestart senere på dagen.
 • Sørge for tid og ressurser til et mer variert matematikkfag.
 • Sikre at læremateriell i skolen er utarbeidet av en uavhengig faglig aktør og at næringsinteresser ikke preger innholdet.

Lærere er ryggraden i skolen

Dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte, trygghet og sosiale utvikling. Lærere og veiledere må ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på videreutdanning og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp miljø og helse.

Vi vil:

 • Gi lærerne mer tid til å være lærere ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Øke antall helsesykepleiere på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.
 • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere.
 • Gjøre normkritikk til en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og gi opplæringsloven et normkritisk utgangspunkt.
 • Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.

 

En skole for alle

Et inkluderende miljø er viktig i seg selv og dessuten en forutsetning for læring og utvikling. Fravær og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. De Grønne vil sørge for at rammeverket er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Fravær, frafall og lite læring kan bare forebygges ved å gjøre skolen bedre for flere. De Grønne vil fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse. Læring må skje i varierte, virkelighetsnære omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg. Det vil vi legge til rette for gjennom en friere og mer verdibasert skolepolitikk.

Vi vil:

 • Øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen
 • Videreføre og styrke det økologiske og medmenneskelige verdisettet i læreplanen og støtte opp om vektlegging av bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, demokrati og medborgerskap, det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring.
 • Likestille alle fag ved trekk til eksamen, og utrede alternativer til tradisjonell eksamen.
 • Beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs profil.
 • Ha praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. trinn.
 • Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer og sørge for større lærertetthet.
 • Styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse og livskvalitet for den enkelte elev.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle