Siri Faafeng

1. kandidat i Skedsmo

Siri Faafeng (f. 1972) er MDGs førstekandidat i Skedsmo. Hun har vokst opp i Oslo og bodd i Skedsmo i fem år. Til daglig studerer hun naturforvaltning og økologi ved Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås, og har bakgrunn fra blant annet media.

Siri er opptatt av at vår velferd ikke skal skje på bekostning av andres levekår. Hun mener at vi må legge om til en forbrukskultur som ikke går utover naturens tålegrenser, som ikke ødelegger for kommende generasjoner og andre arter. Omdisponering av arealer er viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold, og naturområdene og matjorda i Skedsmo er under voldsomt press. Derfor er arealvern et viktig grønt fokusområde i kommunen. Over 70 % av klimagassutslippene lokalt i Skedsmo er forårsaket av veitrafikk. Det må bli enkelt å klare hverdagen uten bil, derfor må vi prioritere tilrettegging for sykkel fremfor bilen og få på plass gode kollektivtilbud.

Siri er også engasjert i håndteringen av radioaktivt avfall på sorteringsanleggene på Kjeller. Hun vil at det skal opprettes et offentlig organ som kan ha ansvar for håndtering av radioaktivt avfall, samt at det avsettes penger allerede i neste års statsbudsjett.

Siris hjertesaker:

  • Vern av areal og matjord
  • Prioritere sykkelsatsing i kommunen
  • Bedre kollektivtrafikk, mindre bilisme
  • Mindre fokus på konsum, mer gjenbruk
  • Opprettelse av et offentlig organ for håndtering av radioaktivt avfall på Kjeller.

Besøk Skedsmo MDGs nettsider her!

Foto: Rune Fjellvang/Romerikes Blad)

Kontakt: