Sentralstyret

Sentralstyret består av talspersonene, partisekretær, internasjonal kontakt, 6 andre landsmøtevalgte medlemmer samt en av talspersonene for Grønn Ungdom.

Sentralstyremedlemmer

Une Aina Bastholm
Nasjonal talsperson og 1. vara på Stortinget

Twitter: @Uneaba
For pressehenvendelser: une.aina.bastholm@mdg.no
eller 908 49 505
For andre henvendelser kontakt Ingunn Emdal: ingunn.emdal@mdg.no

Følg på Facebook eller les mer om henne her.

Rasmus Hansson
Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant

E-post: rasmus.hansson@mdg.no
Twitter: @rasmusjmh
For pressehenvendelser kontakt Ida De Rosa: ida.de.rosa@stortinget.no / 484 04 917
For andre henvendelser kontakt Kristin Viko Gaupset: kvr@stortinget.no / 975 25 453

Følg på Facebook eller les mer om ham her.

Lars Gaupset
Partisekretær

Tlf: 979 72 086
E-post: mdg@mdg.no
Twitter: @larsgaupset

Mona Brøther
Internasjonal kontakt

Tlf: 934 40 941

E-post: mona.brother@mdg.no

Toine C. Sanness
Sentralstyremedlem

Tlf: 988 81 086
E-post: toine.sanness@mdg.no

Ola Lund Renolen
Sentralstyremedlem

Tlf: 994 48 040
E-post: ola.renolen@mdg.no

Kristin Antun
Sentralstyremedlem

Tlf: 971 15 997
E-post: kristin.antun@mdg.no

Arild Hermstad
Sentralstyremedlem

Tlf: 98036 762
E-post: arild.hermstad@mdg.no

Ingrid Liland
Sentralstyremedlem

Tlf: 932 36 554
E-post: ingrid.liland@mdg.no

Bård Sødal Grasbekk
Sentralstyremedlem

Tlf: 452 42 148
E-post: bard.sodal.grasbekk@mdg.no

Ola Eian/Anna Kvam
GU

Tlf: 91386455 /475 02 072
ola.eian@mdg.no / anna.kvam@mdg.no

Birte Simonsen
1. vara til sentralstyret

Tlf: 918 54 474
E-post: birte.simonsen@mdg.no

Marie Loe Halvorsen
2. vara til sentralstyret

Tlf: 916 43 732
E-post: marie.loe.halvorsen@mdg.no

Øyvind Strømmen
3. vara til Sentralstyret

Tlf: 410 08 595
E-post: oyvind.strommen@mdg.no

Harald Nissen
4. vara til sentralstyret

Tlf: 992 70 379
E-post: harald.nissen@mdg.no

Aurora Meland Winger
5. vara til sentralstyret

Tlf: 930 56 292
aurora.meland@gmail.com

Kristian Normand
Vara til internasjonal kontakt

Tlf: 922 24 549
kristian.normand@mdg.no