Ståle Sørensen


Kulturpolitisk talsperson | Tel: 917 90 779  E-post

Ståle Sørensen er nasjonal talsperson for kulturpolitikk. Han er gruppeleder i Drammen MDG, sitter i Drammen bystyre og fylkestinget i Buskerud hvor han er nestleder i hovedutvalg for samferdsel.

Ståle er utdannet billedkunstner og livnærer seg av dette. Han har fått oppført en rekke offentlige skulpturer rundt omkring i landet. Sørensen har tidligere vært politisk aktiv i partiet Venstre samt innenfor kunstnerpolitikk generelt. Han har sittet i styret til Norske Billedkunstere og vært formann i Norsk Billedhoggerforening.

 

Ståles hjertesaker

Et grønt teknologiskifte. . De tekniske løsningene for det grønne skiftet finnes. Alle verktøy er der allerede, det er bare å ta de i bruk. Å redusere klimaendringene innebærer store muligheter for norsk næringsliv og en mulighet til å bedre folks hverdag. La oss sette igang

Grønt kulturskifte. Et lavere fysisk forbruk betyr store muligheter for alle kulturaktører og alle som lever av opplevelser. I det grønne samfunnet vil kultur endres fra å bare være krydder i økonomien til å bli deler av hovedretten.

Innfør en Robin Hood-avgift på karbon. Karbonskatt til fordeling (KAF) innebærer at de med høy inntekt, høyt forbruk og dermed stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. Da får de med lavt forbruk mer tilbake enn de betaler inn. Dette er løsningen for å kutte utslippene raskt og smertefritt. Omfordeling, endringstimuli og aktiv næringspolitikk i et Kinderegg av en løsning.

Vi trenger deg