Harald Moskvil


Landbrukspolitisk talsperson | Tlf: 909 45 800  E-post

Harald Moskvil er økobonde, økonom og selvstendig næringsdrivende. Han har vært aktiv i MDG Horten og MDG Vestfold fra høsten 2014, og er i dag gruppeleder i fylkestinget, sitter i Hovedutvalg for klima, energi og næring og Verdiskaping Vestfold. Harald var også førstekandidat fra Vestfold MDG i stortingsvalget 2017.

Harald er klima- og miljøoptimist og mener det er fullt mulig å oppnå varig velferd og verdiskapning innenfor naturens tålegrenser. Han er opptatt av å skape et mer bærekraftig næringsliv. Han jobber med samferdsel, særlig kollektivtransport i samspill med jordvern. Han arbeider for at fylkeskommunen og andre i Vestfold skal ta i bruk ny teknologi som f.eks. solceller for å redusere utslippene våre.

 

Haralds hjertesaker

Et bærekraftig landbruk. Et landbruk som er bærekraftig for klima, natur og for bonden. Norsk landbruk skal ikke og kan ikke konkurrere med landbruket i EU på å bli størst og billigst.

 

Grønt næringsliv. Stimulere til et det blir enklere og mer lønnsomt for næringslivet og industrien å benytte seg av de økonomiske mulighetene i å utnytte ressursene bedre og dermed redusere utslippene. Bedrifter som makter å kutte utslipp vil være vinnere i framtida både økonomisk og omdømmemessig.

 

Røffe gründerhus. Alle grûndere kan ikke lage apper. Vi må også legge til rette for gründerhus hvor man kan forme nye løsninger i aluminium, stål, tre e.l. som gjør oss i stand til å redusere vårt fotavtrykk.

Vi trenger deg