Resolusjon: Solidaritet med flyktningene fra Syria og båtflyktningene i Middelhavet

Denne våren har vi sett en stor økning av dødsfall i Middelhavet. Den politiske og humanitære situasjonen i flere land i Afrika og Midtøsten er svært ustabil, noe som bidrar til at mange risikerer livet for å ta seg til Europa, gjennom farefulle reiser over Middelhavet, ofte i hendene på kyniske menneskesmuglere. Norge må ta sin del av ansvaret for å hjelpe, både ved å ta i mot flere flyktninger og å øke akuttbistanden til flyktninger i Middelhavsområdene.

Den norske regjeringen har lovet å bidra med to skip for å hjelpe flyktninger i havsnød. I EU har europeiske ledere hittil fokusert på å bekjempe smuglerne som frakter flyktninger til Europa. For eksempel har det blitt foreslått å ødelegge smuglernes båter før de legger fra kai.

Selv om Norges bidrag til krisen i Middelhavet har gode intensjoner, tar ikke regjeringen problemene på alvor. Å hjelpe folk som er i havsnød er viktig, men det er også nødvendig å se på krisen i en større sammenheng. Vi vet at Syrias naboland opplever et enormt og uhåndterlig flyktningepress. FNs høykommissær for flyktninger anslår at Tyrkia alene vil motta 1,7 millioner asylsøkere fra Syria i 2015. Også Libanon og Jordan har tatt imot enorme antall asylsøkere.

Som et land med ambisjoner om å være en humanitær stormakt, bør Norge bidra langt mer for å avhjelpe den humanitære krisen vi nå er vitne til. Mange individuelt forfulgte, minoriteter og andre svært utsatte grupper får ikke den beskyttelsen de trenger. Norge må derfor bidra langt mer i nærområdene, og i tillegg gi beskyttelse til flere syriske kvoteflyktninger i Norge.

De Grønnes landsmøte tar utfordringen fra norske hjelpeorganisasjoner om en nasjonal dugnad for Syria. Vi vil at våre lokalsamfunn og kommuner skal tilby ledige bygg til midlertidig husly, slik vi gjorde for bosniere på begynnelsen av 90-tallet.

Regjeringen må ta innover seg at det er et flertall i Stortinget for at Norge skal gi beskyttelse til 10 000 syriske kvoteflyktninger. Finansministeren lanserte nylig på Fremskrittspartiets landsmøte, at kommunene vil få økte rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett. Vår appell er: Bruk pengene til å redde liv! Så klart Norge har pengene. Så klart Norge har husrom. Det er regjeringens hjerterom vi venter på.

Som et ledd i arbeidet med å finne langvarige løsninger på disse problemene vil Miljøpartiet De Grønne:

  • At Norge skal ta imot minst 5000 kvoteflyktninger fra Syria i 2015, og 5000 i 2016.
  • Foreslå en ekstra milliard i revidert nasjonalbudsjett for 2015 i humanitær nødhjelp til Syria og nabolandene.
  • Jobbe aktivt med våre søsterpartier i European Green Party for å gjøre det enklere å ta seg lovlig til Europa.
  • Øke bistanden til mennesker i havsnød i Middelhavet.

Les nettsaken her:

Foreslår Syria-milliard i revidert budsjett