Vindkraft og naturvern

1. Norge må både nasjonalt og internasjonalt være en pådriver for energisparing og energieffektivisering.

2. Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.

3. Ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet

4. Fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker styrkes.

5. Det skal ikke gis nye konsesjoner for landbasert vindkraft før disse tiltakene er implementert, og nasjonal ramme for vindkraft behandlet av Stortinget. Når rammen er vedtatt må konsesjoner som ligger utenfor rammen men som ikke er utbygget bortfalle.

6. Berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon, og skal veie tungt i utforming av selve planen for utbygging, MTA-planen.

7. Prinsippet om “hjemfallsrett” bør også gjelde for vindkraftanlegg, og prinsippet om tilbakeføring og restaurering etter endt konsesjonsrunde bør ytterligere styrkes.

8. Regjeringen må sette av midler til en omfattende satsing på norsk offshore vindkraft, med fokus på hvordan dette kan gjøres uten at naturen (herunder fugler og marint liv) rammes negativt.

9. Regional planmyndighet styrkes slik at regionale planbestemmelser kan tas i bruk som et virkemiddel for å sikre arealer og styrke fylkeskommunens innsigelsesmyndighet i arealsaker, også overfor staten.

10. Det er behov for et tonivå-innsigelsesinstitutt der miljødirektoratet gis innsigelsesmyndighet på fagområder innen naturforvaltning som overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

11. MDG sier nei til alle vindkraftprosjekter som svekker livsgrunnlaget til urbefolkning.

12. Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle