Utsett FM-slukkingen

De Grønne merker seg de siste månedenes nyheter om manglende DAB-dekning, spørsmål rundt sikkerhet og beslutningen til Riksdagen i Sverige om beholde FM med bekymring. De Grønne ber om at Stortinget avventer med slukkingen av FM-nettet, frem til et fullverdig varslingssystem er på plass, som kan bevises at er like godt eller bedre enn dagens løsning.

De Grønnes landsstyre, 4. desember 2016, Narvik.

Vi ber også Stortinget sørger for kompensasjon til de aktørene som blir skadelidende som følge av utsettelsen.

 

Vedtatt av De Grønnes landsstyre, 4. desember 2016.

Vi trenger deg