Trafikkutfordringer rundt Oslofjorden må løses grønt

MDG mener det er galt å utvikle et arbeids- og boligmarked på tvers av Oslofjorden basert på nye motorveier på enorme broer og på bekostning av de verdiene som faktisk ligger veitraséforslagene når det gjelder naturtyper, artsmangfold med rødlistearter strandsoneareal, inngrepsfrie soner, friluftsområder og kulturminner.

MDG mener at de anbefalte motorveiene og broene på tvers av fjorden strider med vesentlige nasjonale målsetninger, Nasjonal Transportplan og klimamål i Parisavtalen. Planene undergraver også nasjonale forventninger og regionale planstrategier om utvikling av mer konsentrerte byer, tettsteder med gode kollektive transportløsninger og en arealbruk som minimerer transportbehovet. De ødelegger et helt landskap.

De Grønne mener at det er av uvurderlig samfunnsnytte å bevare sammenhengende natur- og rekreasjonsarealene i en av de tettest bebodde og raskest voksende regioner i Norge. De ikke prissatte verdiene må i mye større grad inngå i modeller som beregner samfunnsøkonomisk nytte. Økt biltrafikk i seg selv kan ikke slå ut positivt for beregningene. Bærekraftig samfunnsnytte må ligge til grunn for valg av alternativer.

MDG mener at miljøvennlig fergedrift sammen med en moderat utvikling av tilførselsveier vil kunne gi et fullverdig transportsystem for biltrafikken i regionen. Oppgradering av Oslofjordtunnelen finansiert med bompenger kan aksepteres av trafikksikkerhetsmessige årsaker men ikke for å øke kapasitet for biltrafikken.

MDG vil primært at det på nytt utredes fremtidsrettete, natur-, miljø- og klimavennlige muligheter som løser trafikkutfordringene rundt Oslofjorden. Målet må være å øke livskvalitet, ta vare på livsgrunnlaget vårt og å minimere transportbehov. Utredningen må inkludere og prioritere håndtering av godstransport på jernbane og til sjøs.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle