Tiltakspakke for bedre studenthelse

Bakgrunn

Studentenes helse og trivselsundersøkelse var nedslående lesning, og situasjonen hos landets studenter er alvorlig og må taes tak i. Kun fire av ti studenter oppgir at de har god livskvalitet. Siden undersøkelsen i 2010 har det vært en betydelig økning av rapporterte psykiske plager. Studenter som rapporterer om alvorlige psykiske plager har økt fra hver sjette student i 2010 til hver fjerde student i 2018. Både mannlige og kvinnelige studenter sliter, men det er mer markant hos kvinnelige studenter. En av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje, og like mange har hatt seriøse tanker om å ta sitt eget liv. Fire prosent oppgir at de har gjennomført selvmordsforsøk.

På bakgrunn av mener Miljøpartiet De Grønne ha en tiltakspakke som bedrer studentenes livssituasjon.

 

Våre tiltak

Styrke lavterskeltilbudene innen psykisk helsetjeneste

For å unngå psykiske symptomplager, både av lettere og alvorlig grad, må det være samtaleterapi tilgjengelig. Behovet for dette er stort både fordi vi leser at det står særdeles dårlig til med studenthelsen og fordi det tar tid for studenter å bygge relasjoner der de med fortrolighet kan dele sine tanker. Målet må være at det ikke skal oppleves dramatisk, omstendelig eller dyrt å oppsøke psykolog eller samtalegruppe. Derfor bør det prioriteres å ansette flere psykologer i Studentsamskipnadene i landet. Det bør dessuten informeres bedre om tilbudene som allerede finnes, som støtte- og samtalegrupper relatert til samlivsbrudd, eksamensangst, angst og depresjoner osv. Dette lavterskeltilbudet bør styrkes både innenfor Studentsamskipnadene og i kommunen.

 

Tillate å ha en fastlege både i hjemkommunen og ved studiestedet

For flere kan det være vanskelig å gi opp fastlegen man har hatt hele livet - og mange vet ikke hvordan eller at det faktisk er mulig å bytte fastlege. Derfor bør SiOs legetilbud komme i tillegg. Dette henger også sammen med at man som student typisk bor hjemme hos foreldrene i lengre perioder ved jul og sommer, som gjør dem sårbare om de i denne perioden kun har et legetilbud ved sitt studiested.

 

Øke studiestøtten

Vi ser at 86 % av studenter har inntektsbringende arbeid. Dette er i utgangspunktet bra, fordi det kan være god erfaring og øker deres velferd. Samtidig er det en konsekvens av at studiestøtten er for lav. Det er i praksis umulig å være heltidsstudent, med mindre man får støtte fra foreldre i form av penger eller bolig. Å øke studiestøtten vil frigjøre tid fordi man kan bruke mindre tid på lønnet arbeid. Det kan også virke utjevnende, men vil uansett ha mye å si for de som har minst. I tillegg til å øke både tilgangen til lån og stipend, må vi fullføre innføringen av 11 måneder støtte.

 

Studentboliger

Størsteparten av studentenes inntekt går til å betale for boligutgifter. Det bør bygges 3000 studentboliger i året fordelt over hele landet til behovet for bolig er nådd. Dette for å gi studenter en trygg plass å bo. Det vil vil være et billigere alternativ til privat leie og vil virke utjevnende for de studentene som bor i byer der boligmarkede er spesielt presset.

 

Studentprisen på kollektivtransport må fryses

Alle studentbyer må ha tilbud om studentpris på månedsbillett. Denne må være upåvirket av prisøkning på billett, ettersom studiestøtten ikke er festet til veksten i økonomien. God økonomi gir mindre stress og dette økonomiske tiltaket sikrer mobiliteten, så studenter kommer seg ut. Det er derfor både et sosialt og økonomisk tiltak.

 

Skape utleielokaler som er spesielt egnet for studenter

Det finnes mange studentforeninger og -puber som er gode møteplasser for studenter. For mange er studentforeninger deres hovedkontaktpunkt og -nettverk, men ikke alle finner sin plass i en forening. Det må etableres lokaler som kan leies av alle med studentstatus, som ikke krever medlemsskap. Det er også vesentlig at man ikke skal trenge å betale for å ha et sted å være i form av å kjøpe alkohol. Vi vet at mange lokaler som er tilgjengelige i dag kommer med sjenkebevilgning og at flere oppgir å ha droppet sosiale arrangementer på grunn av alkoholfokus. Mindre alkoholfokus vil vil kunne virke inkluderende for de som ikke drikker av religiøse, økonomiske, helsemessige eller prinsipielle grunner.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Sørge for et bedre og mer variert lavterskelstilbud innen psykisk helse for studenter i regi av studentsamskipnadene.

  • Øke studiestøtten, så studenter kan jobbe mindre og studere mer

  • La studentprisen på kollektiv være upåvirket av prisøkning

  • Bygge 3000 studentbolig i året

  • Skape og spre informasjon om studenttilpassede, billige lokaler til utleie

  • Tillate å ha en lege i studentsamskipnaden i tillegg til fastlege i folkeregistrert kommune

  • Vi vil øke bruken av alternativer til tradisjonell skoleeksamen

  • At lavinntektsfamilier, som studenter med barn, får økt barnetrygd

 

Vedtatt av MDGs sentralstyre, 21.9.2018

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle