Ta grep om formidlingsøkonomien

Den nye formidlingsøkonomien kan gi bedre ressursutnyttelse og bidra til redusert materielt forbruk. Uten regulering kan den dessverre også medføre uholdbar sosial dumping.

Derfor vil Miljøpartiet De Grønne ta aktive grep om formidlingsøkonomien nå.

Hvis ledige bil­seter kan fylles opp, reduseres biltrafikken, utslippene og behovet for parkeringsplasser. Hvis et ledig rom leies ut til en turist en uke, får vi en mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen i en by. I begge tilfeller oppstår ny sosial kontakt mellom mennesker. Formidlingsøkonomien kan knytte samfunnet tettere sammen, redusere utslipp og gi gode bi­inntekter.

Formidlingsøkonomien utfordrer arbeidsvilkår og miljøstandarder. Dersom mennesker som i dag har sikker inntekt i for eksempel drosje­næringen eller hotell­næringen, tvinges over i en ny type økonomi uten den samme sikkerheten, vil dette ha negativ konsekvens for den enkelte og for samfunnet. Dersom politikere og myndigheter ikke tar grep om og regulerer fordelingsøkonomien nå, vil muligheten gradvis forsvinne ettersom den utvikler seg.

Alle skal kunne delta i fordelingsøkonomien, samtidig som den må reguleres slik at arbeidsvilkår ivaretas og skatteinntekter ikke går tapt. Det innebærer at reguleringer som ligner dagens bransje­reguleringer må innføres, og at myndighetene må sørge for effektiv håndhevelse av disse. MDG støtter forslaget om at det nedsettes et offentlig utvalg som leverer en NOU om regulering av formidlingsøkonomien. I utvalgets mandat må hensynet til ressursutnyttelse, arbeidsmiljø, miljøstandarder og allmenngjorte områder ivaretas.

Vi forventer at aktører som Uber, Haxi og Airbnb velger å samarbeide med myndighetene. Nye formidlingstjenester må reguleres slik at folk flest kan delta i formidlingsøkonomien uten at standardene senkes for berørte yrkesgrupper.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

● Ta grep om formidlingsøkonomien nå, slik at utviklingen ikke blir definert av formidlingsselskapene alene. Vi vil utnytte potensialet for bedre ressursutnyttelse og samtidig ivareta trygge arbeidsforhold.

● MDG ønsker et offentlig utvalg som leverer en NOU om regulering av formidlingsøkonomien.

● Sørge for å likestille regelverket for selskaper innenfor formidlingsøkonomien med andre konkurrerende selskaper innenfor samme bransje.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle