Stopp utslippene i flytrafikk

I Europa er det er bare øystatene Island, Malta og Kypros som har flere flypassasjerer per innbygger fra sine flyplasser enn Norge. Klimaeffekten av nordmenns flyreiser er nå like stor som klimaeffekten fra alle norske privatbiler til sammen. Men arbeidet med utslippsreduksjoner i luftfarten kompliseres av Avinors mandat og vedtekter, som forutsetter fortsatt vekst i trafikk og utslipp.

Avinors nåværende mandat tvinger selskapet til å bli en driver for fortsatt vekst i norsk flytrafikk. Med høye, faste kostnader og stort kapitalbehov er selskapet svært sårbart for endringer i trafikkveksten, og dersom trafikkveksten reduseres til 1 % per år vil Avinor gå med underskudd. En endring av Avinors mandat der kravet om selvfinansiering fjernes vil dermed bety at selskapet ikke lenger vil måtte jobbe for fortsatt trafikkvekst.

På lang sikt må flytrafikken elektrifiseres før det igjen kan bli mulig å snakke om en eventuell vekst i flytrafikken. Norge har gode erfaringer med elektrifisering av bilparken. Her har avgiftslettelser og tilrettelegging for ladeinfrastruktur vært viktig. Det finnes i dag et stort antall to-seters og fire-seters småfly i Norge med høy snittalder. Etterhvert som disse erstattes med nye, må vi sørge for at elektriske fly vinner frem på bekostning av fossildrevne småfly.

MDG vil ikke at vi politisk skal legge opp til at flytrafikken skal øke enda mer fra dagens allerede høye nivå. Derfor sier vi nei til 3. rullebane på Norges største flyplass, Oslo Lufthavn.

MDG krever at Stortinget iverksetter følgende tiltak:

  1. Instruerer Avinors generalforsamling via Samferdselsdepartementet til å endre §3 i Avinors vedtekter, slik at selskapet ikke lenger trenger å være selvfinansiert gjennom driftsinntekter.
  2. Instruerer Avinors generalforsamling via Samferdselsdepartementet om å skrive et mål om null trafikkvekst inn i selskapets vedtekter. Nullvekstmålet skal som et minimum gjelde inntil luftfarten, inkludert utenriks, har nådd målet for transportsektoren om 40% kutt i co2-utslipp i forhold til 2005 innen 2030.
  3. For å bidra til et marked for elektriske fly, må alle elektriske småfly fritas for alle avgifter, inkl toll og mva. For å gjøre kortbanenettet tilgjengelig for el fly om fem – seks år, så må vi starte et sted. Det private småflymarkedet er ypperlig til dette.
  4. Avinor skal jobbe aktivt for at elfly fases inn raskest mulig og fossilfly fases ut raskest mulig. Avinor må pålegges å sørge for ladeinfrastruktur til elektrisk småfly på alle sine flyplasser, og tilby gratis lading inntil markedet er etablert.
  5. Stanser utbyggingen av 3. rullebane på Oslo Lufthavn.

 

Vedtatt av De Grønnes landsstyre, 3. juni 2018

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle