Stopp bruk av "rensefisk" i oppdrettsnæringa

Miljøpartiet De Grønne:

  1. mener dagens praksis med bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen bryter med dyrevelferdsloven, og er en trussel mot det biologiske mangfoldet i havet
  2. vil jobbe for et forbud mot bruk av rensefisk i norske oppdrettsanlegg

 

Vedtatt av landsstyret 6. juni 2020

Vi trenger deg