Samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

I et grønt samfunn er demokrati, samfunnsdeltakelse og solidaritet med andre mennesker en viktig forutsetning.

Det er en viktig verdi for alle å kunne delta i arbeidslivet, ha muligheten til å studere det de vil, ha muligheten til å komme seg dit man skal når man skal og kunne være en aktiv samfunnsborger uavhengig av funksjonsevne. Miljøpartiet De Grønne mener at man gjennom politikken må legge bedre til rette for samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

For hver person som ikke får tilstrekkelig mulighet til å studere og arbeide, mister samfunnet viktige ressurser. Selv om levestandarden og velferden blant personer med nedsatt funksjonsevne i Norge er bedre enn mange andre steder, er det fortsatt svært vanskelig for mange å være en fullverdig samfunnsdeltaker.

MILJØPARTIET DE GRØNNE MENER DERFOR AT:

Brukerstyrt, personlig assistanse

● Retten til brukerstyrt, personlig assistanse må utvides til å også gjelde personer med et mindre assistansebehov enn 25 timer pr. uke, med en minimunsgrense for innvilgning på 10 timer.

● Alle yrkesaktive mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til å beholde deres BPA til de pensjoneres.

● Dersom familiemedlem er BPA, skal de på lik linje med andre assistenter få samme lønn for arbeidet de gjør.

Utdanning og arbeid

● Støtteordning for høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne utvides til å gjelde inntil 5 års tertiærutdanning (fagskole/høyskole/universitet).

● Alle med behov for funksjonsassistanse i jobben sin, skal motta dette.

● Det skal planlegges og gjennomføres statlig finansierte holdningskampanjer rettet mot arbeidsgivere, for å øke andelen ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne.

● Kommune og fylkeskommune skal legge til rette for, og jobbe for, at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velges inn i kommunestyre eller fylkestinget.

Tekniske hjelpemidler

● Retten til hjelpemidler skal fortsette å være forankret i folketrygden, være statlig finansiert og formidlet gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene.

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 8.-11. april 2016.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle