Regulering av rusmidler – for en tryggere ruspolitikk

I regjeringsplattformen er det enighet om en ny rusreform. Miljøpartiet De Grønne applauderer avkriminalisering av rusmidler, forsøk med heroinassistert behandling og et bedre tilbud til rusavhengige. Men den konservative regjeringens rusreformutvalg skal eksplisitt ikke vurdere legalisering og regulering av illegale rusmidler. Det er for svakt. Vi mangler fortsatt gode svar på hvordan vi skal knekke det illegale markedet, hindre organisert kriminalitet og motvirke omsetning av dødelige stoffer.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor utvide rusreformutvalgets mandat til også å utrede ulike reguleringsmodeller for rusmidler som i dag er illegale, etter skadepotensial, for å sikre en bred og faglig forankret utredning med sikte på skadebegrensning og trygghet.

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 11.-13. mai 2018.

Vi trenger deg