Politikk for lavere ressursforbruk og mindre kjøpepress

I opptakten til jul opplever vi år for år en sterk økning i det kommersielle presset rettet mot vanlige folk. Vi bombarderes med salgsplakater, Black Friday, lange åpningstider, og enorme reklamekampanjer for ting de færreste av oss trenger. Begrepet advent, som betyr “ventetid” er blitt et klimaks i en shoppingbonanza med mål om at vi må kjøpe mer enn vi gjorde i fjor, en grotesk kontrast til det de fleste av oss vet at vi må gjøre for å sikre naturgrunnlaget på denne kloden.

Verden står overfor flere sammenkoblede miljøkriser. Klimapanelets rapport som kom i starten av oktober tegner et dystert bilde. Vi må halvere utslippene på 12 år for å holde oss under 1,5 grader. En fersk rapport fra WWF viser at 60 prosent av alle ville dyr er blitt borte fra planeten siden 1970. Vi er i ferd med å endre livsbetingelsene i havet gjennom oppvarming, forsuring, plastforurensning og spredning av kjemikalier.

Alle disse krisene må løses samtidig, og da er det særlig et tiltak som vil avhjelpe på alle disse sammenkoblede krisene: Å redusere det materielle forbruket i de rikeste landene. Teknologien kan hjelpe oss, men det holder ikke med teknologiske løsninger alene. Vi i de rike landene må redusere fotavtrykket vårt, og legge mindre beslag på jordens felles ressurser.

Forbrukspress og prestasjonsjag gjør oss heller ikke lykkeligere. Tvert i mot har vi nådd et velstandsnivå hvor de fleste av oss ikke trenger flere ting eller mer penger, men mer tid til hverandre og rom til å utvikle oss. De Grønne vil ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. Målet i den økonomiske politikken må bli økt livskvalitet innenfor naturens tålegrenser, ikke økt forbruk.

Vi vil skape en fremtid der mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag gir mer rom for rikere og bedre liv.

DE GRØNNE FORESLÅR DERFOR:

Lokalt:

 1. Utlånsordninger for fritidsutstyr, hageredskap og verktøy av høy kvalitet i alle kommuner, gjerne drevet i samarbeid med ideelle aktører.
 2. Etablere gjenbruksstasjoner og deleboder i alle kommuner.
 3. Alle kommuner bør vedta strategier for økt deling. Bildelingsordninger må kunne erstatte opp til 90 % av tradisjonell parkeringsnorm ved ny bolignorm i de større byene.
 4. Støtte ideelle organisasjoner som driver reparasjonsverksteder for sykler, klær, redskaper og andre ting.
 5. Mål om å redusere matsvinnet i kommunens virksomheter med minimum 50 prosent innen 2025.
 6. Innføring av reklamefrie soner rundt skoler og barnehager, og strengere krav til reklame på offentlige transportmidler.

Nasjonalt:

 1. Innføre en ny miljøavgift, på utvalgte varegrupper, dvs forbruksgoder som har høyt miljøavtrykk og som er egnet for deling.
 2. Erstatte dagens emballasjeavgift med en differensiert materialavgift.
 3. Fjerne momsen helt på deling og reparasjon, og på deler som trengs til reparasjonen.
 4. Innføre en rett til å reparere, og jobbe for at denne retten gjelder alle varer som importeres til Norge, og stille krav til at produkter kan gjenvinnes.
 5. Forbud mot tilgift, slik at det for eksempel ikke blir mulig å gi kundene en gratis sykkel dersom de kjøper vaskemaskin eller ny flatskjerm.
 6. Jobbe for å fjerne planlagt foreldelse for produkter, slik at det blir umulig å bevisst bygge inn mekanismer og egenskaper i produkter og varer som gjør at de får forkortet livsløp. Jobbe for Right to Repair på alle varer som importeres til Norge.
 7. Regulere markedsføring for kredittkort og forbrukslån strengere, og ansvarliggjøre bankene langt mer enn i dag.
 8. En lov mot matkasting må innføres raskt og inneholde strenge tiltak overfor alle sektorer for å få slutt på sløsingen med spiselig mat.
 9. En konsekvent politikk for at folk skal spise lavere i næringskjeden, dvs mer grønt og mindre kjøtt, samt å tilrettelegge for økt forbruk av kortreist mat og at folk spiser mer i tråd med høstingssesongen på våre breddegrader.

 

Vedtatt av Landsstyret 2. desember 2018

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle