Norge trenger et natur- og klimaråd

Norsk natur- og klimapolitikk må opp til eksamen. Altfor lenge har norske politikere holdt fagre taler og satt seg mål uten å følge opp med tiltak. Dagens klimaråd er usynlig og ineffektivt. MDG vil i stedet ha et uavhengig, vitenskapelig råd, som kan håndtere og gi innspill til regjeringen knyttet til natur- og klimapolitikk.

Natur- og klimapolitikk er komplisert, og derfor er det vanskelig for befolkningen å vite om politikerne gjør nok for å nå natur- og klimamålene. Et uavhengig natur- og klimaråd bestående av ulike fageksperter vil kunne vurdere om regjeringens foreslåtte tiltak er effektive nok og komme med alternative forslag. Det vil også demokratisere natur- og klimadebatten og gi mer definisjonsmakt til de som vet best hva som må til for å stanse natur- og klimakrisen. På den måten kan et slikt råd forhåpentligvis bidra til en mer opplyst offentlig debatt og samtidig legge press på natur- og klimapolitikken i Norge.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Regjeringen skal oppnevne et uavhengig, vitenskapelig natur- og klimaråd bestående av eksperter fra ulike fagfelt.
  • Ekspertene i natur- og klimarådet utnevnes i samråd med universitetene og høyskolene.
  • Natur- og klimarådet modelleres etter tilsvarende råd i Storbritannia og får et eget sekretariat og budsjett.
  • Natur- og klimarådet skal hvert år vurdere regjeringens natur- og klimapolitikk i lys av den norske klimaloven, den norske naturmangfoldsloven, Parisavtalen og den kommende internasjonale naturavtalen.
  • Natur- og klimarådet skal komme med anbefalinger om nye tiltak som tar oss nærmere å nå målene.
  • Natur- og klimarådet får mandat til å følge med på forskjellige nasjonale og internasjonale natur- og klimaavtaler og holde Stortinget oppdatert på om man kutter utslippene raskt nok i alle sektorer, og stanser naturødeleggelsene.
  • Natur og klimarådet skal vurdere natur - og klimatiltakene i et livssyklusperspektiv og prioritere bærekraftige tiltak som kobler klima, natur og etiske hensyn."

 

Vedtatt av landsstyret 27. september 2020

Vi trenger deg