Norge som internasjonalt foregangsland i kampen mot plastforurensning

Plastprodukter er en av vår tids største miljøproblemer. En rapport fra World Economic Forum anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Hvis dagens utvikling fortsetter, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

Plastavfall kan bli værende i miljøet i hundrevis av år, til for skade dyr og mennesker. For eksempel tar det ca. 600 år før et fiskesnøre av nylon brytes ned i havet.

Når plasten brytes ned, bidrar den til et nytt problem: spredning av mikroplast. Dette betyr at de største plastmengdene i havet ennå ikke er brutt ned til mikroplast. Vi kan dermed forvente at problemet med små plastpartikler som havner i – og forgifter – næringskjeden, er sterkt økende.

Norge skal arbeide for å etableringen av et internasjonalt regelverk med hensikt å sikre gode resirkuleringsordninger for plastemballasje.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 1. Forby engangsartikler av miljøskadelig plast innen 2020.
 2. Fase ut bruk av miljøskadelig plast innen 2024.
 3. Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp for eksempel av undervannsdroner.
 4. Fase ut bruk av miljøskadelige gummigranulater på idrettsanlegg innen 2020.
 5. Etablere et investeringstilskudd for kommuner som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer. I tillegg vil MDG umiddelbart stille strengere krav til vinterdrift av kunstgressbaner.
 6. Øke bevilgningene til veivasking. Stimulere til valg av metoder for veivasking som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast fra veitrafikk.
 7. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre Norge til verdens første land der bilene kjører på mikroplastfrie bildekk. Vi krever er klart nasjonalt mål om reduksjon av plastforurensning fra dekk, og at det innføres kjøpsfordeler som gjør Norge til et verdensledende marked for slike dekk
 8. Gi kommuner myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har anbefalt.
 9. Øke støtten til frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel.
 10. Utvide ordningen med “Fishing for litter” til minst èn havn i hvert fylke og gjøre ordningen til en belønningsordning der fiskere og dykkere kan få betalt for innlevert avfall.
 11. Forby bruken av mikroplastgenererende plastrør til foring i oppdrettsanlegg så raskt det lar seg praktisk gjennomføre.
 12. Sette av en milliard i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Den første milliarden skal komme allerede i revidert budsjett for 2018 som Stortinget skal behandle i juni.

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 11.-13. mai 2018.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle