Nei til ny E16

MDG krever at de ikke-prissatte verdiene i mye større grad inngår i hva som defineres som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må så legges til grunn for transportpolitikken, og samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med utgangspunkt i disse. Det innebærer at tiltak med størst samfunnsnytte må gjennomføres først. Vi mener at jernbanetiltak og næringstransport er slike, samtidig som vi er meget uenige i samfunnsmål og effektmål av ny E16.

Miljøpartiet De Grønne vil stanse bygging av en ny firefelts motorvei ved siden av en ny jernbane. Ringeriksbanen må og kan realiseres i egen trase, og vi krever at det presenteres et miljøvennlig og fremtidsrettet alternativ. Vi mener at dette vil la seg gjøre uten at prosjektet forsinkes vesentlig, og vi vil jobbe for at skaden på lokalsamfunnet samt natur- og våtmarksområdene er så lite som mulig. Det er nå vi må bygge infrastruktur som faktisk setter oss i stand til å møte klima- og miljøutfordringene i et hundreårsperspektiv.

  • MDG vil stanse bygging av ny E16 ved siden av ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss
  • MDG vil at det vurderes om andre banetraseer vil la seg realisere uten store forsinkelser
  • MDG krever at det utarbeides et CO2-regnskap for utbyggingen av vei/bane Sandvika-Hønefoss som viser tall for flere alternativer enn dem silingsrapporten tar opp, herunder må både Åsa- og Nittedalslinjen vurderes i forhold til CO2-utslipp.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle