MeToo – Politisk handling

#metoo har satt fokus på ukultur i brede lag av samfunnet, i arbeidsliv, kulturliv, mediebransjen og politikken. Tilgjengelig statistikk bekrefter det store omfanget av seksuell trakassering. Kampen for å endre kulturen #metoo har beskrevet, krever også politiske grep. #metoo har vist hvor omfattende og systematisk seksuell trakassering og overgrep er, særlig i skjeve maktforhold. Politikerne har et ansvar for å følge opp den samfunnsendringen som #metoo-kampanjen har startet.

Ett viktig tiltak er å øke barn og unges kompetanse i grensesetting. Seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep rammer mennesker av alle kjønn.

#metoo viser også hvor viktig er å ta vare på det offentlige ordskiftet. Kampanjen har demonstrert at når mange står sammen, kan skadelige strukturer brytes. Men ytringsfriheten er skjør, og i hverdagen opplever mange seg isolert. Kvinner og minoriteter er mest utsatt for diskriminering, hets og hatretorikk på nett. I Amnestys siste rapport advares det mot at hatefull retorikk oftere ser ut til å føre til voldelige handlinger og Amnesty beskriver et skred av overgrep på nett. Vi har et ansvar for å gjøre offentligheten et trygt sted å være. Derfor krever vi at oppfølging av ofre for netthets må inn i arbeidsmiljøloven, at det utarbeides en handlingsplan mot netthets og at sivilsamfunnets arbeid mot hatytringer styrkes.

Det er viktig både å forebygge at seksuell trakassering og overgrep skjer og samtidig lette situasjonen for de som er ofre. For å nå disse kreves det innsats både i utdanningsløp, på arbeidsplassene, i den digitale sfæren, i organisasjonslivet og rettssystemet.

Derfor mener Miljøpartiet De Grønne at:

  • Undervisning om kjønn, kropp og seksualitet bør starte allerede i barnehagen, og være årlig tema gjennom hele skolegangen
  • Seksualundervisningen bør styrkes og utbedres basert på en bredere forståelse av seksuell grensesetting samt kjønnsroller satt i sammenheng med dagens pornografiindustri
  • Saker om seksuell trakassering skal inn i ordningen for fri rettshjelp
  • Diskrimineringsnemnda bør styrkes økonomisk
  • Det bør innføres en lov mot digitale seksuelle krenkelser som er tilpasset dagens situasjon både med tanke på teknologiske muligheter, og med tanke på spredning av private bilder som et økende fenomen.
  • Statstøtten til slettmeg.no bør gjeninnføres
  • Den nasjonale handlingsplanen mot hatefulle ytringer må også utvides til også å sikre at de som er utsatt for netthets blir fulgt opp og at det etableres en ombudsperson som reduserer terskelen for å varsle om hatefull adferd
  • Oppfølging av ofre for netthets må inn i arbeidsmiljøloven
  • Det behøves mer forskning på hva som er effektive tiltak for forebygging og endring av kultur i miljøer der trakassering forekommer.
  • Nettvett må bli en del av undervisning i alle skoler fra 1. trinn

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 11.-13. mai 2018.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle