MDG vil skape 150.000 nye grønne arbeidsplasser

Siden 2013 har hver femte oljearbeidsplass forsvunnet. Petroleumsinvesteringene falt fra 183 milliarder til 2014 til 121 milliarder i 2017. Samtidig står verden overfor en fremtid der vi må kutte i oljeutvinningen dersom vi skal unngå global oppvarming og klimakrise.

For å unngå høy arbeidsledighet og for at Norge skal ta sin del av ansvaret for å forhindre klimaødeleggelse mener MDG det haster å bygge opp nye, grønne arbeidsplasser som kan erstatte oljearbeidsplassene.

MDG vil skape 150.000 nye arbeidsplasser de neste 15 årene. Dette vil vi gjøre gjennom fire store satsinger:

  • Gjøre det mer attraktivt til å ansette lavtlønte
  • Satse på gründere
  • Omstille oljearbeidere
  • Satse på dele- og sirkulærøkonomi

Gjøre det mer attraktivt å ansette lavtlønte:
Redusere arbeidsgiveravgiften, altså skatten på å ansette folk. Undersøkelser fra SSB viser at redusert arbeidsgiveravgift skaper flere jobber enn lavere personskatter. MDG ønsker å rette tiltaket mot lavtlønnsgrupper for å inkludere flere av dem som faller utenfor, inn i arbeidsmarkedet. En reduksjon på 2 prosentpoeng for lønnsgrupper med en årsinntekt under 320.000 kroner og en glidende utfasing av denne reduksjonen vil ha en kostnad på ca. 5 milliarder kroner i året og gi 30.000 nye arbeidsplasser.

Satse på gründere:
Styrke Skattefunn og etablere Miljøfunn: En ordning der du kan få skattefradrag for forskning og utvikling. MDG vil øke fradraget fra 18 til 25 prosent. Vi ønsker å gi større skattefradrag for investeringer i bedrifter, styrke tilskuddsordningene for gründerhus og gründere i små og mellomstore bedrifter, innen for eksempel bærekraftig reiseliv, maritime næringer og kultur. De Grønne vil også at Innovasjon Norge gir utvalgte selskaper med høy innovasjonsgrad status som satsningsselskaper og styrke det nasjonale programmet for innovative offentlige anskaffelser.

Omstille oljearbeidere:
De Grønne vil øke rammen for næringsdoktorgrader, vri forskning fra petroleum til fornybar energi, etablere Bionova og Marinova for utvikling av bionæringer og fremtidsrettet skipsindustri.

Satse på dele- og sirkulærøkonomi:
De Grønne jobber for bærekraftig forbruk og vil dermed øke antall arbeidsplasser innen dele- og sirkulærøkonomien. MDG vil fremme næringer som videreforedler lokale fornybare ressurser så de får høyere kvalitet og verdi, og bidrar til innovasjon, verdiskaping og sysselsetting. Vi skal stimulere bransjene for deling, reparasjoner og ombruk og vi skal støtte materialgjenvinningsindustrien.

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 11.-13. mai 2018.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle