MDG ønsker ikke at Værnes blir en base for amerikanske marinesoldater

I oktober 2016 ble det informert om at 330 amerikanske soldater skal trene på Værnes i Nord-Trøndelag. US Marine Corps skal være i Norge i opp til seks måneder av gangen og starter opp i januar 2017, før de blir sendt videre til lignende trening i andre europeiske land. Det kan også bli aktuelt å bruke amerikansk utstyr som er forhåndslagret på Værnes.

  • Selv om det økende spenningsnivået i hovedsak er et resultat av en aggressiv russisk utenrikspolitikk, blant annet i Ukraina og Syria, men også overfor de baltiske statene, mener MDG at norsk forsvarspolitikk stadig må kombinere hensyn til avskrekking med et ønske om et lavest mulig spenningsnivå.
  • Miljøpartiet De Grønne er likevel enige med regjeringa i at et tett samarbeid med våre allierte, herunder øvinger på norsk territorium, er nødvendig.
  • Miljøpartiet De Grønne er urolig for en økning i spenningsnivået med Russland, og for hva dette kan bety for norsk sikkerhet og for norsk- russiske relasjoner, særlig i nordområdene. I så måte ser vi på det som framstår som etablering av en permanent amerikansk base i Trøndelag som en uklok avgjørelse.

 

Vedtatt av Landsstyret 3. desember, 2016

Vi trenger deg