Landbasert fiskeoppdrett må ikke få ødelegge natur

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 5.12.21.

 

  • Miljøpartiet De Grønne krever en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for akvakultur på land. Det må tas hensyn til blant annet tillatelser i sjø og ved elv, fiskehelse og smitteveier (biosikkerhet). Forholdet til miljø og arealbruk i strandsonen skal vektlegges sterkt.
  • Miljøpartiet De Grønne mener at tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett skal stanses inntil det foreligger et regelverk med mer konkrete funksjonskrav som ivaretar fiskehelse, biosikkerhet, miljø og arealbruk.
  • Miljøpartiet De Grønne mener at landbasert oppdrett ikke må forårsake tap av natur. Det kan kun brukes allerede nedbygde arealer, f.eks. nedlagte industriområder.
  • Miljøpartiet De Grønne krever en heldekkende naturkartlegging av hele Norges kyststripe. Kyststripen må kartlegges, for at forvaltningen skal vite hvor sårbar, rødlistet og verneverdig natur befinner seg, før utbygging og arealinngrep foreligger.
  • Miljøpartiet De Grønne mener mange av de landbaserte oppdrettsanleggene som har fått tillatelse medfører uakseptable naturinngrep og uakseptabel risiko for forurensing. Regjeringen bør derfor gjennomgå tillatelser som allerede er gitt og iverksette nødvendige tiltak for å løse problemene. Det kan bety at retningslinjer for driften av allerede eksisterende anlegg må skjerpes eller at det bør vurderes å trekke tilbake tillatelser som er gitt.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle