Kommuner er nøkkelen til klimaløsning

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Sørge for større handlingsrom i lokalpolitikken slik at innbyggerne gjennom medvirkning, engasjement og deltakelse i valg får mer makt over utvikling og tjenestetilbud i lokalsamfunnet.
 • Etablere en økonomisk belønningsordning for kommunale klimatiltak, klimatilpasninger og miljøtiltak som sikrer innbyggernes liv, helse og trygghet på lang sikt.
 • Endre kommuneloven slik at klimabudsjett og klimaregnskap blir lovpålagt å gjennomføre en gang pr år.
 • Utrede en måte å utjevne kommunenes utgiftsbehov knyttet til klimatilpasning.
 • Endre selvkostreglene slik at det åpnes for avsetninger når anleggene er ferdig nedskrevet.
 • Endre plan- og bygningsloven slik at kommunen kan pålegge tiltak som reduserer utslipp og miljøbelastning fra bygg og byggeplasser.
 • Sørge for at alle fylkeskommunene utarbeider bindende arealplaner som gir et effektivt vern av matjord, strandsone og urørt natur og legger grunnlaget for effektiv kollektivtransport.
 • Statlige myndigheter bør bruke sin innsigelsesrett og si nei når kommunale vedtak setter naturverdier i fare, som matjord, strandsonen og urørt natur. Stoppe all bygging i ras- og flomutsatte områder.
 • Sette i gang en utredning om hvordan kommuner med nedgang folketallet fortsatt kan utvikles som lokalsamfunn og tjenesteprodusenter.
 • Fylkeskommuner bør få en tydeligere rolle knyttet til å redusere klimagassutslipp, og bør få en tydeligere rolle som klimakoordinator i sitt fylke. Som klimakoordinator kan fylkeskommunene bidra til at vi har en samordnet politikk i fylkene, og legge til rette for at kommuner kan samarbeide mer. I tillegg kan fylkeskommunen bistå med fagkunnskap knyttet til klima, slik at også kommuner med få ressurser på klimaløsninger kan få bistand.
 • Alle kommuner må kartlegge eget naturmangfold, samt utarbeide planer for å oppretteholde og bevare sitt naturmangfold, hvor prinsippet om arealnøytralitet ligger til grunn. Dette må medføre at kommunene fører egne arealregnskap og arealbudsjett.

 

Vedtatt av landsstyret 20.03.2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle