Havminerallov

Det er betimelig med et oppdatert regelverk for utvinning av mineraler på norsk kontinentalsokkel, med det formålet å beskytte de viktige økosystemene i havet når presset om gruvedrift i disse områdene øker.

Det bør innføres et midlertidig forbud på mineralutvinning på havbunnen inntil det er gjort grundige kartlegginger av økosystemene som vil bli berørt og det er blitt gjennomført en skikkelig vurdering på det reelle samfunnsmessige behovet for å åpne havbunnen for mineralutvinning.

 

Vedtatt av Landsstyret 2. desember 2018

Vi trenger deg