Grønt skolevalg

  1. Norges langstrakte land og unike fylker byr på ulike utfordringer når opptakssystemene til videregående skoler skal utformes. Forskjellene i skolestruktur og transportbehov vil ikke bli mindre etter regionreformen resulterer i fylker så ulike som Viken og Møre og Romsdal. Derfor bør ikke Stortinget ta avgjørelsen om opptaksordningen for videregående skoler fra fylkene. Ideologiske kjepphester bør settes til side for behovet for lokal tilpasning og lokaldemokrati.
  1. Norges langstrakte land og unike fylker byr på ulike utfordringer når opptakssystemene til videregående skoler skal utformes. Forskjellene i skolestruktur og transportbehov vil ikke bli mindre etter regionreformen resulterer i fylker så ulike som Viken og Møre og Romsdal. Derfor bør ikke Stortinget ta avgjørelsen om opptaksordningen for videregående skoler fra fylkene. Ideologiske kjepphester bør settes til side for behovet for lokal tilpasning og lokaldemokrati.
  2. Valgfrihet til elever er et gode, men konkurransen som følger med skolevalg er en bieffekt som uten en medmenneskelig politikk kan øke forskjellene i samfunnet. En utjevnede skolefinansieringen og sosiale tiltak på andre politikkområder er en forutsetning for at karakterbasert opptak skal være så fritt som mulig.
  3. Uavhengig av opptaksmodeller skal ikke finansiering brukes til å intensivere konkurransen, hemme samarbeid og straffe skoler med store utfordringer. Kombinasjonen av karakterbasert opptak og stykkprisfinansiering har vært feilslått. Skolene skal få penger etter behov slik at de kan gi elever et godt skolemiljø og ta vare på alle, uavhengig av deres behov og utfordringer.
  4. I spredtbebygde områder med begrenset elevgrunnlag bør fylket prioritere å skape et attraktivt tilbud på disse skolene. Slike skoler bør tildeles sjeldne linjer og bruke lokale kultur-, næringslivs- og naturgitte forutsetninger for å gi et unikt tilbud.

De Grønne mener at:

  1. Opptaksmodellen til videregående skole skal bestemmes regionalt i hvert fylke
  2. Ved karakterbasert opptak er valgfrihet til eleven målet. Konkurransen mellom elever må møtes med en utjevnende politikk som ikke øker sosiale forskjeller.
  3. Finansiering av skoler skal utjevne kvalitetsforskjeller mellom skoler og ikke fremme konkurranse mellom skolene.
  4. Skoler med begrenset elevgrunnlag i spredtbebygde områder bør ha spesielle og attraktive tilbud som kan tiltrekke elever utover sitt nærområde.

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes Landsstyre 7-9. september 2018.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle