Gi barna en bedre skolestart

Miljøpartiet De Grønne vil ha en skole der:

  1. skolestarternes behov for lek og bevegelse ivaretas i langt større grad

  2. skolestarterne får mulighet til å være i aldersdelte grupper sammen med yngre barn

  3. de økonomiske rammene er tilstrekkelige til å ansette nok pedagoger som arbeider tett med skolestarterne

 

Miljøpartiet De Grønne vil også:

4. Frigjøre tid til spontanitet, ro, repetisjon, variasjon og lek

5. Sørge for at skolene har tilstrekkelig utstyr tilpasset en lekpreget undervisning

6. Evaulere konsekvensen av nye pedagogiske tilnærmingsmetoder, som for eksempel raskere bokstavinnlæring, innen rimelig tid

7. Sikre at tiltak rettet mot unge med behov for ekstra oppfølging er forankret i nyere forskning

8. Prioritere tidlig innsats, men uten overdreven testing og vurdering

9. Sikre tiltak for barn med ekstra stort læringspotensiale / evnerike barn, forankret i nyere forskning og anbefalinger

10. Ha leksefri skole fra 1.-4. Trinn.

11. Innføre ett gratis skolemåltid for alle elevene i grunnskolen. Maten skal være sunn og bærekraftig og inkludere vegetarretter.

12. Gjøre skolen barneklar i stedet for at barna må bli skoleklare.

13. Sørge for ressurser til pedagogisk utviklingsarbeid og videreutdanning.

14. Sikre at de tverrgående temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, livsmestring og folkehelse ivaretas i alle fag på alle trinn i fagfornyelsen.

15. Sikre en helhetlig og tverrfaglig tilnærming gjennom å styrke kreative, praktiske, estetiske og bevegelsesfag.

16. Sikre arbeidsforhold som gjør det mulig å etablere positive relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene.

17. Ha fysiske leke- og læringsmiljøer ute og inne som skaper inkluderende møteplasser for alle barn.

18. Gi alle elever tilgang til natur og grøntarealer ute og/eller inne

19. Etablere forskningsprosjekt som ser på sammenhenger mellom lekbasert pedagogikk, bruken av praktiske og estetiske fag, læring og ikke minst trivsel og motivasjon.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle