Forslag om Distriktskvoteordning

Grunnlag og hjemmel for distriktskvoteordning finnes i §11 i havressursloven.

 

Det legges fram et forslag som er innrettet for å legge til rette for nye ordninger som øker verdiskapingen i fiskeriene, øker sysselsettingen i lokalsamfunn, og øker bearbeidingsgraden i fiskerinæringen i Norge. Fiskeressursene vil bli utnyttet bedre, og norsk matvareproduksjon vil bli bedre rustet til å møte fremtidens behov. I tillegg legger vårt forslag til rette for å gjøre fiskerinæringen mer klima og miljøvennlig.

 

Det etableres en distriktskvoteordninger for de kommuner som er omfattet av leveringspliktige trålkvoter. Distriktskvoteordningens kvantum skal være tilsvarende leveringspliktige trålkvoter.

 

Ordningen foreslås med følgende forutsetninger:

  1. Distriktskvoten skal skape flere arbeidsplasser, og økt lokal aktivitet i landindustri og økt videreforedlingsgrad.
  2. Kvotene tildeles og leveringen av kvotene periodiseres med tanke på å sikre mer stabil drift i fiskeindustrien over året.
  3. Landindustrien skal benytte de økte leveransene til å få til økt grad av bearbeiding.
  4. Fiske på distriktskvoteordningen blir gitt med forutsetning av at fisken skal leveres i angitt kommune.
  5. Bearbeidingsplikten som ligger der i dag skal videreføres med distriktskvoteordningen.
  6. Distriktskvoten skal bidra til en mer klimavennlig sjømatnæring.
  7. Kystfiske er mer miljøvennlig enn fiske langt til havs, og slikt fiske skal prioriteres i tildelingen av kvoter under distriktskvoteordningen.

 

Resolusjon vedtatt av MDGs landsstyre 29.05.2021

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle