Flyktningarbeid post Covid-19

  1. Miljøpartiet De Grønne mener en ordning med kompensasjonstilskudd til bosettingskommuner må på plass som en konsekvens av pandemien.
  2. Kompensasjonen bør begrenses til de kommuner som har et større fravik i faktiske bosettinger som overstiger >10% sammenlignet med anmodningene for 2020.
  3. Kompensasjonstilskuddene må komme bosettingsarbeidet i kommunene til gode.

 

Vedtatt av sentralstyret 17. september 2020

Vi trenger deg