De Grønne går mot ny etterretningslov

Miljøpartiet De Grønne tar Datatilsynet, Amnesty International og Dataskydd.net/DFRI sine innsigelser i sine respektive høringssvar til lovforslaget svært alvorlig. Dette styrker vår overbevisning om at en så inngripende lov ikke hører hjemme i en liberal rettsstat, og er derfor imot forslaget.

 

Miljøpartiet De Grønne krever at forsvarsdepartementet legger fram et nytt forslag, uten masseovervåking og åpning for å kreve bakdører i kryptering, og med lengre høringsfrist.

Miljøpartiet De Grønne er enige i PSTs vurdering om at "lovutkastet og høringsnotatet er noe vanskelig tilgjengelig" samt at "svært kort høringsfrist uten mulighet til fristutsettelse, gir begrensninger i høringsinstansenes muligheter til å inngi adekvate høringsuttalelser". Disse faktorene er uholdbare i et demokratisk samfunn, spesielt når lovforslaget er såpass skadelig for personvern og privatliv, og dermed også for demokratiet selv.

Vi trenger deg