Bevaring av natur

Gjenskap en uberørt natur – Norges første nasjonalpark med forbud mot jakt, også på rovdyr.

Helt siden den industrielle revolusjon har arealinngrep, miljøgifter og hensynsløs jakt utryddet arter og svekket klodens økosystemer. Mye av livet på jorda forsvant før noen rakk å registrere og skrive ned hva slags rikdom som fantes. Potensialet for restaurering av en rikere og villere natur er derfor større enn mange kan forestille seg. Derfor må det åpnes en ny front i kampen for naturen – der vi jobber offensivt for å vinne tilbake det som er tapt. Potensialet for et nytt type samarbeid mellom økosystemer og kultur er fantastisk hvis vi tar moderne kunnskap til hjelp, og går varsomt frem på økosystemenes egne vilkår. En villere og mer intakt natur har verdi i seg selv fordi det gir arter, bestander økosystemer rom til å blomstre. Samtidig er det grundig dokumentert at storskala naturfornyelse er en forutsetning for å ta vare på økosystemene som igjen er forutsetningen for vår sivilisasjon.

Artene vi deler kloden med dør nå ut i et tempo som er opp til tusen ganger høyere enn i den naturlige evolusjonen. To tredeler av dyrene og fiskene som fantes i verden i 1970, vil være borte i 2020 ifølge WWFs «Living Planet Report» fra 2016. I Norge er tusenvis av arter klassifisert som truet eller sårbare.

Norge er forpliktet seg til målsettinger for biologisk mangfold som bare kan innfris gjennom storskala restaurering. Tap av arter skal stanses innen 2020. 15 prosent av forringede norske økosystemer skal restaureres innen 2020. Nå må ambisjonene følges opp med offensiv handling.

De Grønne vil

  • Jobbe for at det lages en plan for storskala restaurering av villere natur, intakte økosystemer og større opplevelsesmuligheter i norsk natur.
  • Jobbe for å gjøre bymarkene rundt de store byene i Norge til internasjonale pionerområder for restaurering av en rikere, villere og mer intakt natur med større opplevelsesverdier.
  • Etablere en eller flere norske nasjonalparker med totalforbud mot jakt, inkludert jakt på rovdyr.

 

Vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes Landsmøte 11.-13. mai 2018.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle