Bemanningsnorm i barnevernstjenesten

Miljøpartiet De Grønne setter forebygging høyt i all vår politikk, og barneverntjenesten er en av våre viktigste kommunale virksomheter. De ansatte arbeider i en evig spagat mellom ønsket om å hjelpe, og tidspress for å holde frister og lovkrav de er nødt til å forholde seg til. De må håndtere barn og deres familier som står i svært krevende situasjoner, samtidig som kvalitet står høyt. Men vi kan ikke diskutere kvalitet, uten å samtidig se på arbeidsforholdene ved den enkelte virksomhet. Hvor man bor skal ikke ha noe å si når man behøver hjelp eller veiledning.

 

Miljøpartiet De Grønne vil derfor:

  • Innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten, i samråd med aktuelle fagorganisasjoner, tillitsvalgte og KS
  • Øremerke midler til flere stillinger til bemanningsnormen er nådd i en opptrappingsplan på 4 år
  • Sørge for tverrkommunalt samarbeid i mindre kommuner, slik at man har støtte i et større fagmiljø
  • Sørge for at aktuelle hjelpeinstanser og tiltak som NAV, støttekontakt, hjemmehjelp o.l. er raskt tilgjengelig og uten unødig bruk av byråkrati
  • At veiledning innad i tjenesten, gjennom eksempelvis en mentorordning, skal være en etablert praksis i hele landet
  • Stille krav om barnevernsfaglig eller annen relevant utdanning til kommunalt ansatte i barnevernet med lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet.
  • Lovfeste krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner og institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring i barnevernloven
  • Lovfeste krav om at kommunale og statlige barnevernet tilbyr praksisplasser til studenter ved forespørsler fra utdanningsinstitusjoner
  • Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene

 

Vedtatt av sentralstyret 01.04.2020

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle