Bedre barselomsorg

Fødsel og tiden etterpå kan være utfordrende for mange kvinner. Når ressursene til fødselsog barselomsorgen stadig reduseres, innebærer dette en risiko for både mor og barn. Tiden kvinner tilbringer på barsel blir stadig kortere. Fra 1998 til 2009 sank tiden på sykehusene fra 4,5 til 3,1 døgn, og i dag reiser mange hjem etter 48 timer eller 24 timer etter fødsel.

 

Haukeland i Bergen er først ute med å sende mor og barn hjem etter kun seks timer, og andre fødselsklinikker planlegger det samme. Barselomsorgen er i stor grad flyttet ut i kommunene, der anbefalingen ifølge de nye, nasjonale retningslinjene for barselomsorg, er hjemmebesøk av jordmor en til tre dager etter hjemreise fra sykehuset. Det fungerer dårlig, fordi dette ikke følges tilstrekkelig opp med økte ressurser til jordmortjenesten i kommunene. I dag er det derfor få kommuner som tilbyr hjemmebesøk.

Psykiske plager etter fødsel er nær doblet på 15 år. (2) Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. Bedre oppfølging før hjemreise kan forebygge både fødselsdepresjon og fremme amming.

 

Miljøpartiet De Grønne mener:

  • Ressursene til barselomsorgen og jordmortjenesten i kommunene prioriteres og økes, slik at kvinnene som ønsker det får være lenger på barselavdelingen og får hjemmebesøk av jordmor i samsvar med de nasjonale retningslinjene.
  • Fødende må kunne bli på barselavdeling til ammingen har kommet i gang.
  • Vi trenger tiltak for å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming
  • Få flere helsefagarbeidere med tilleggsutdanning i spedbarn- og barselpleie, også kalt barnepleiere på helsestasjonene, for tettere oppfølging av mødre og barn etter hjemreise.
  • Etablere flere studieplasser for jordmødre og styrke rekrutteringen.
  • Bevare dagens fødeavdelinger og fødestuer, og styrke tilbudet der avstanden og tilgjengeligheten er blitt svekket.
  • Sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta kvinner med overgrepsproblematikk.

 

Vedtatt av Landsstyret 31.03.2019

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle