Resolusjon: inkluderende byrom og offentlige møteplasser

Miljøpartiet De Grønne bygger på prinsipper om bærekraft, livskvalitet og medmenneskelighet. Offentlige byrom og grøntarealer er fellesrom for alle innbyggerne, og bør reflektere samfunnets felles verdier. Offentlige byrom bør derfor være gode, menneskevennlige og tilgjengelige for alle.

Vi ønsker å skape et samfunn hvor alle føler seg ønsket og velkommen, uavhengig av alder og økonomiske og fysiske forutsetninger. For å nå dette målet er det et nødvendig skritt på veien å gjøre byrom og parker til trivelige allmenninger. Vi må sikre gratis sitteplasser, toaletter og drikkefontener slik at våre helt grunnleggende behov er dekket uten at man trenger å kjøpe noe.

Menneskevennlige steder kjennetegnes ved at det offentlige rom tilpasses innbyggerne, ikke omvendt. Store markedsaktører skal ikke få dominere gatene våre. Det er bakvendt at kollektivtransport og bysykler skal måtte finansieres av reklame, som har som formål å øke forbruket vårt. Vi erkjenner at flere byer, som Oslo og Bergen, har begynt å gjøre seg avhengige av reklamefinansiering av offentlige fellesgoder. Vi ønsker at slik reklamefinansering skal fases ut. Offentlige rom skal være mer enn markedsplasser og grå gjennomfartsårer.

Areal er en begrenset ressurs i byene våre. Vil vil gjøre våre offentlige rom bedre ved å gi mer plass til mennesker, og mindre plass til parkering og bilveier,

Miljøpartiet De Grønne vil at byene våre skal:

  • Ha reklamefrie allmenninger, med minst mulig lyd- og lysforurensning.
  • Ha kort vei til drikkevannsfontener der mennesker samler seg.
  • Ha god tilgang på gatemøbler som benker og bord som alle kan benytte seg av, uten å måtte kjøpe noe.
  • Tilby gratis offentlige toaletter av høy kvalitet og med jevnlig vedlikehold, uten bruk av reklamefinansiering.

Slik kan vi ta enda noen skritt mot vårt mål om et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Les hele saken her:

Vil skape åpne og trivelige møteplasser

Meny