God psykisk helse, hele livet!

Et grønt samfunn tar psykisk helse og livskvalitet på alvor – fra du er barn til du er gammel!

Grønn oppvekst

De første årene av ditt liv er svært definerende for utviklingen videre i livet. Manglende konstruktiv stimuli og tidlig utenforskap kan prege din utvikling. Det er viktig at arenaer som barnehager og skoler tilrettelegger for inkludering, læring gjennom lek og tilgang til natur.

Om du opplever utfordringer som mobbing, utestenging eller problemer hjemme, er det essensielt med rask forebygging og trygge voksenpersoner som kan stille opp rundt deg, før problemer utvikler seg videre. For at du skal få best mulig oppfølging i barndommen, ønsker vi flere og bedre helsesykepleiere, helsestasjoner og et styrket BUP-tilbud.

Grønn oppvekstpolitikk handler om å ta vare på barnas nysgjerrighet og læringslyst. Vi må se hvert enkelt sine forutsetninger og behov, og hvordan vi kan tilrettelegge for en utvikling som skaper trivsel og mestring i de første årene.

Les også: Slik vil MDG styrke barnehagen

Ungdomstid uten skadelig stress

I ungdomsårene kan du oppleve prestasjonspress, usikkerhet og jag etter status og det "perfekte" utseendet. Enten du vil det eller ikke, blir du utsatt for storstilt reklame mange steder du beveger seg, enten det er i den digitale verden eller den fysiske.

Et samfunn som vektlegger livskvalitet og god mental helse må tilrettelegge for mindre kjøpepress og unødvendig reklame. Og den reklamen som forekommer, må være realistisk. Derfor ønsker vi blant annet et forbud mot retusjert reklame som skaper kroppspress hos mange.

Prestasjonspress og et overfokus på status og materielle verdier gjør at ungdomstiden for mange ikke blir tiden den bør være, nemlig en tid for utforskning, vekst og forming av den man ønsker å bli som voksen.

Vi ønsker en skole som i større grad ivaretar helse og mestring, i stedet for telling og konstant måling. Vi ønsker også å øke valgfriheten og å gå vekk fra tanken om at alle må gjennom det samme løpet. I stedet vil vi se enkeltmenneskets muligheter og egenskaper, og hvordan ungdom kan finne ut hva de er gode på og trives med.

Du kan lese mer om hvordan vi vil skape en bedre ungdomstid i vårt partiprogram, særlig under kapitlene om psykisk helse og videregående skole.

Småbarnstida kan gjøres mindre belastende

Når du blir forelder er tid med barna viktig, men mange opplever i stedet en stressende hverdag som handler om å flytte seg fra den ene aktiviteten til den andre.

Vi ønsker å teste ut 6-timersdager, da dette kan frigjøre mer tid til familiene. Vi vil også gi deg litt mer pusterom ved å innføre en ekstra ferieuke for alle med barn under tolv år.

Det er også viktig med nærliggende og allsidige friluftsområder for alle, så du kan hente deg inn både med og uten familien på slep. Derfor vil vi satse på flere parker og grøntarealer nært der du bor.

Graviditet og barsel er en tid der både fysisk og psykisk helse belastes ekstra hardt. Vi vil styrke alle deler av omsorgen og tilbudet til nybakte foreldre, så du får mer hjelp raskt. Dette er viktig for å forebygge blant annet fødselsdepresjon. Vi vil også utvide permisjonsordningen med fire ekstra uker.

Les mer: MDG vil gjøre barselstiden bedre

Grønn alderdom

For mange seniorer er ensomhet dessverre normalen, når dine gamle venner dør og helsen blir dårligere. Manglende aktivitetstilbud og sosiale relasjoner kan forverre dette og medføre økt sjanse for sykdom og en raskere død.

Vi ønsker flere lavterskeltilbud og tilgjengelige seniorsentre, og en fleksibel pensjonsalder som gjør at du 0som ønsker å jobbe litt lenger kan ha mulighet til det. Vi ønsker også flere allsidige boformer, der du som senior kan bo i nærhet til andre seniorer, og ikke minst boformer som forener mennesker på tvers av aldersgrupper, som studenter eller småbarnsfamilier. 

Vi vil øke tilbudene og finansieringen til frivilligsentraler som driver aktivitetstilbud for seniorer, og som ikke minst kan gi deg som senior større mulighet til å selv være aktiv som  frivillig. 

Tilgang til friluftsliv og gode kollektivforbindelser gjør det mulig å komme seg rundt for deg som ikke kan kjøre selv. Det er viktig for å gi eldre mennesker mulighet til å være mobile uavhengig av alder.

Du kan lese mer om vår seniorpolitikk i vårt partiprogram og alternative statsbudsjett for 2022.

Foto: Everste/iStock

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle