Politikkområder

Utvikling og bistand

Verdens fattigste land trenger støtte til å beskytte mat- og industriproduksjon i oppbygningsfasen. De Grønne vil derfor mer aktivt bruke Statens Pensjonsfond Utland i kampen mot internasjonal fattigdom og for økologisk bærekraft.

En internasjonalt orientert bevegelse

De Grønne ønsker en mer lik fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper enn i dag. De alvorlige økologiske utfordringene vi står overfor krever handling i alle land og et godt internasjonalt samarbeid. De Grønne vil benytte Norges særegne posisjon – både økonomisk og politisk – til å ta et større internasjonalt ansvar.

Aktiv bruk av Statens Pensjonsfond Utland

En del av vår rikdom er bygd på en høy utvinningsgrad av fossile ressurser. Norge har vært heldige og dyktige til å utnytte denne muligheten, men det gjør også at norsk oljepolitikk blir bangladeshisk kystsonepolitikk. Det er fattige land som rammes hardest av klimaendringene våre utslipp skaper. De Grønne vil derfor mer aktivt bruke Statens Pensjonsfond Utland i kampen mot internasjonal fattigdom og til en snuoperasjon for mer økologisk bærekraft.

Beskyttelse av egen næring i en oppbyggingsfase

For å bidra til både bedre bistand og mer effektiv utvikling må fattige land støttes når de ønsker å beskytte både mat- og industriproduksjon i oppbygningsfasen. I tillegg er det viktig for De Grønne å støtte en effektiv skattepolitikk, bidra til å begrense militærkostnader, øke helse- og utdanningsbudsjettene, samt gjøre bistanden grønnere og mer klimavennlig.

Vi vil:

  • At Norge aktivt skal støtte utviklingen av agro-økologiske mål som et grunnleggende alternativ til industrijordbruk for framtiden. Norge må følge opp anbefalingene om framtidig jordbruk fra FNs internasjonale gjennomgang av kunnskapen på feltet (IAASTD).
  • Fremme kvinners aktive deltakelse i alle deler av utviklingslandenes økonomiske, politiske og sosiale liv. Kvinner må sikres mot voldelige overgrep.
  • Fremme bistand rettet mot folkeopplysning og frie og uavhengige medier, slik at mottakerlandenes innbyggere selv kan holde sine institusjoner ansvarlige.
  • Målrette en betydelig del av kapitalen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden.
  • Oppgradere FNs miljøprogram til en egen FN-organisasjon, lik Verdens helseorganisasjon, for å skape forutsigbarhet i FNs miljøarbeid.
  • Utvide FNs inntektsgrunnlag med globale skatter på interkontinental flytrafikk, internasjonale finanstransaksjoner og våpenhandel.

Foto:Increase in education = decrease in child marriage av DFID. Lisens: Creative Commons BY-SA 2.5